BEYLİKTEN DEVLETE ( TARİH 10 2. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2. KONU)

Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih 

BEYLİKTEN DEVLETE 

OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ

OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 
(Osman bey 1299-1326)

Gaza ve cihat politikası doğrultusunda hareket eden 
Osman Bey, Batı eksenli bir fetih politikası izledi. 
Bu politikada en büyük rakibi Bizans ve Bizans’a bağlı tekfurlardı.
Osman Bey Anadolu beyliklerinin birbirleriyle olan mücadelelerinden uzak kalmaya çaba gösterdi.
 Osmanlılar ele geçirdikleri yerlerdeki gayrimüslim halka son derece iyi davrandılar; yağma yerine onları himaye altına alıp vergiye bağlamayı tercih ettiler. Buna istimâlet (gönül alma) deniliyordu.

Osman Bey, zamanla Bizans’ın iç karışıklıklarından ve tekfurların kendi aralarındaki mücadelelerinden faydalanarak fethettiği topraklarla güçlenmeye başladı. 

Birçok Türkmen topluluğu, alperen ve derviş  Osman Bey’in etrafında toplandı. 
Anadolu’ya gaza yapmak amacıyla gelen “Gaziyân-ı Rûm” denilen Türklerin yanında, Anadolu’daki kadın teşkilatlanması olan “Bâcıyân-ı Rûm” kollarından destek gördü. 
Ahi reislerinden Şeyh Edebali’nin kızı Malhun (Bala) Hatun ile evlenmesi Osman Bey’in nüfuzunu arttırdı.
Osman Bey’in Bizans’a yönelik fetih politikası iki aşamalı oldu. İlk aşamadaki hareket üssü Söğüt idi. İkinci aşamada ise Karacahisar’ı fethetti ve bundan sonraki fetihleri buradan yönetti. 

Yarhisar, Bilecik ve İnegöl’ü ele geçiren (1299) Osman Bey beyliğin merkezini Bilecik’e taşıdı.

Osman Bey Köprühisar ve Yenişehir’i ele geçirdi. 
Beyliğin topraklarını İznik’e kadar genişletti.
Koyunhisar (Bapheus) Savaşı (1302) sonrasında Bursa tekfurunun önderliğindeki Bizans ordusu bozguna uğratıldı. 
Osmanlı Beyliği bölgede büyük bir itibar kazanarak bağımsız konuma geldi.
1320 yılında itibaren askerî seferlerin başına geçmiş olan oğlu Orhan Bey, Bursa’yı kuşattı. Kuşatmaya daha fazla dayanamayan Bursa Tekfuru, şehri Osmanlılara teslim etmek zorunda kaldı (1326). 

Bursa’nın fetih haberini alan Osman Bey bu sırada vefat etti. Bursa Gümüşlü Kümbet’e defnedildi

OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 
(Orhan bey 1326- 1362)

Bursa, Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı. Bursa’nın 
önemli ticaret yolları üzerinde olması (İpek Yolu gibi) Osmanlı Beyliği’nin ekonomik açıdan güçlenmesine katkıda bulundu.
Bizansla yapılan Palekanon Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazandı.
Orhan Bey İznik’i (1331) aldı. İznik’in fethinden sonra Gemlik ve İzmit kısa bir süre sonra Osmanlı hâkimiyetine girdi (1337).


NOT: 1337’de Avrupa’da İngiltere ve Fransa arasında 1453’e kadar sürecek olan Yüzyıl Savaşları başladı.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar