MİLLÎ MÜCADELEDE DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ, 2. ÜNİTE MİLLÎ MÜCADELE 4. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

İÇİNDEKİLER
Doğu Cephesi 
Güney Cephesi 
MİLLÎ MÜCADELEDE DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ
Kurtuluş Savaşında Cepheler
- I. Dünya savaşında pek çok cephede savaşan Osmanlı Devleti Mondros Ateşkesi ile savaştan çekilince ülkenin her
bölgesinde düşman işgali görülmeye başladı.
- Yer yer işgallere karşı direnişler kendini gösterdi. Düzenli ordu kuruluncaya kadar Anadolu'da mücadele Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından yürütüldü.
Doğu Cephesi
Neden:
- Doğu Anadolu'da Wilson ilkelerine bağlı olarak bir Ermeni devletinin kuruluşunu gerçekleştirmek.
- Mondros Ateşkes Anlaşmasının 24. Maddesine bağlı olarak bölgenin kendilerine ait olduğunu söyleyen Ermenilerin
halka zulüm yapmaları.
Not: Ermeniler Tanzimat Fermanı ile diğer azınlıkları gibi haklar elde etmiş, Islahat Fermanı ile kilise ve okul açmışlar, Berlin Anlaşması ile Rusya ve İngiltere desteği alırlar, 1. Dünya savaşı ile Ruslara Kafkas Cephesinde yardım ettiler.
- Sovyet Devrimi, ile Gürcistan ve Ermenistan devletleri kuruldu.
- Sevr Antlaşması ile Ermeniler devlet kurmaya kalkışınca 1920'de Kazım Karabekir Ermeniler üzerine yürüdü ve Ermeniler barış isterler.
Gümrü Anlaşması (3 Aralık 1920)
Buna göre;
- Kars ve dolayları B.M.M.'ne bırakılır.
- Ermeniler Sevr barış anlaşmasına geçersiz sayarlar.
- Bu anlaşma ile Ermeni sorunu çözüldü. Doğu güvenliği sağlandı.
- Buradaki birlik, araç ve gereç batıya kaydırılır.
- Halkın B.M.M.'ye olan güveni artar. Gümrü anlaması ile B.M.M. ilk kez tanınır.
- İlk siyasi ve askeri zafer elde edilir.
- Ermeniler Sevr Antlaşması‟nı tanımayarak Doğu Anadolu Bölgesi‟ndeki amaç ve isteklerinden vazgeçti.
- Ermenistan BMM Hükûmetinin varlığını tanıyan ilk devlet oldu.
- Erivan bölgesinde Sovyet Ermeni Cumhuriyeti kuruldu.
- Gümrü Antlaşması, doğu sınırının belirlenmesine katkıda bulundu.
- Sovyet Rusya ile yapılan 16 Mart 1921 tarihli Moskova ve 13 Ekim 1921 tarihli Kars antlaşmalarıyla Gümrü Antlaşması teyit edildi.
Güney Cephesi
- Mondros Ateşkes Anlaşmasının uygulanması sırasında Güney Cephesi oluştu.
- Bu cephede Fransız ve Ermenilerle mücadele edildi.
Başlıca mücadele yerleri şunlardır:
a- Adana Cephesi: Fransızlara karşı,
b- Antep Cephesi: Fransızlara karşı,
c- Maraş Cephesi: Fransızlara karşı,
d- Urfa Cephesi: Fransızlara karşı
Not: Bu cephe savaşlarında Şahin Bey, Sütçü İmam gibi mücahitler etkili oldu. Antep “Gazi”; Maraş “Kahraman”, Urfa “şanlı” isimlerini aldı.
Burada verilen mücadeleler Sakarya Savaşı sonunda Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması ile sona erdi. Suriye sınırı bugünkü Hatay dışında belirlendi.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar