Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

1960 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER, 7.ÜNİTE TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE 3. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları,  Tarih ders notları,  tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya  tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf İÇİNDEKİLER 1960 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER Askerî Darbeler 1961 ve 1982 Anayasaları  Göçler ve Sosyal Hayat  Ekonomide Yaşanan Gelişmeler  İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler  Askerî Darbeler  (1960 Darbesi) Millî egemenliğe dayanan Türkiye Cumhuriyeti, yakın tarihte pek çok kez millî egemenliğe aykırı biçimde müdahaleler yaşadı. Türkiye’de iktidarın seçimle değil, kuvvet yoluyla el değiştirmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kurulan bir cunta antidemokratik ve hukuka aykırı bir uygulamayla

1960 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ETKİLEYEN GELİŞMELER, 7.ÜNİTE TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE 2. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları,  Tarih ders notları,  tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya  tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf İÇİNDEKİLER 1960 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ETKİLEYEN GELİŞMELER Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekâtı Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkması  Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı” Türk-Yunan İlişkileri  Ege Adaları Sorunu Kıta Sahanlığı Sorunu  Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunu Ermenilerin Faaliyetleri ve ASALA Terör Örgütü  1960 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ETKİLEYEN GELİŞMELER Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkması II. Selim Dönemi’nde (1571) Kıbrıs Türk egemenliğine girdi. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Osmanlı egemenliğindeki Kıb

1960 SONRASI DÜNYADAKİ GELİŞMELER, 7.ÜNİTE TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE 1. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları,  Tarih ders notları,  tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya  tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf İÇİNDEKİLER 1960 SONRASI DÜNYADAKİ GELİŞMELER Bloklar Arası Rekabet Arap-İsrail Savaşları  Süveyş Bunalımı  Altı Gün Savaşı  Yom Kippur Savaşı  Camp David (Kemp Deyvid) Antlaşmaları İran-Irak Savaşı  1960 SONRASI DÜNYADAKİ GELİŞMELER Bloklar Arası Rekabet 1945’te sona eren II. Dünya Savaşı’nın ardından dünya dengeleri yeniden kuruldu. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra ABD ve SSCB’nin siyasi gücü etrafında kümelenen devletlerin oluşturduğu, çok kutuplu dünyadaki güç mücadelesi Soğuk Savaş dönemini başlattı. Doğu ve Batı Blokları;

1950’Lİ YILLARDA TÜRKİYE, 6.ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 3. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları,  Tarih ders notları,  tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya  tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf İÇİNDEKİLER 1950’Lİ YILLARDA TÜRKİYE Siyasi Hayat  Ekonomik Hayat  Sosyal ve Kültürel Hayat  1950’Lİ YILLARDA TÜRKİYE Siyasi Hayat -14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlayan Demokrat Partinin iktidarı kesintisiz olarak on yıl devam etti ve 27 Mayıs 1960 yılındaki askerî darbeyle sona erdi. - Bu süreç boyunca CHP ana muhalefet partisi görevini üstlendi. - DP genel başkanlığını yürüten Celal Bayar, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı oldu. - Celal Bayar, DP genel başkanlığından istifa ederek görevini Adna

İKİ KUTUPLU DÜNYA VE TÜRKİYE, 6.ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 2. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları,  Tarih ders notları,  tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya  tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf İÇİNDEKİLER İKİ KUTUPLU DÜNYA VE TÜRKİYE  Doğu Bloku Doğu Bloku Teşkilatları Cominform (Kominform)  Comecon (Komekon)  Varşova Paktı Batı Bloku  Batı Bloku Teşkilatları  Truman Doktrini  Marshall Planı  NATO’nun Kuruluşu  Avrupa Konseyi. Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye  Türkiye ve SSCB İlişkileri Türkiye ve Truman Doktrini  Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması  Türkiye’nin NATO’ya Katılması  Türk Askeri Kore’de İKİ KUTUPLU DÜNYA VE TÜRKİYE -II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin başını çektiği Batı Bloku ülkeleri ile SS

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE, 6.ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları,  Tarih ders notları,  tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya  tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf İÇİNDEKİLER II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE  Siyasi Hayat Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Ekonomik Hayat Sosyal ve Kültürel Hayat II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE Siyasi Hayat -Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri yapıldı. Fakat bu denemeler başarılı olamadı. - Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanmasından sonra çok partili siyasi hayata geçiş denemelerine ara verildi. - 1946’ya kadar meclisteki tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1950'ye kadar iktidarını sürdürdü. - II. Dünya Savaşı’nı demo