Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2024 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORU VE CEVAPLARI - AÇIK UÇLU KISA CEVAPLI

SEÇMELİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI  Bu sayfada sizlerle seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Bu sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı formatta hazırlanmış olup, ders kitabındaki kazanımlara ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan soru dağılım tablolarına uygun olarak seçilmiştir. Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız Seçmeli Tarih Dersi Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. dönem 1. yazılı 2024 çalışmamızda mümkün olduğu kadar fazla kazanımdan soru hazırladık ve bu soruları ayrıntılı olarak cevapladık. Yeni Müfredata Uygun 2023- 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI  SORULARINI word formatında indirmek için tıkla TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ YAZILISI CEVAP ANAHTARI Hunlar, Çin ülkesine başta canlı hayvan olmak üzere konserve et, deri ve kürk satıyor, satılan bu malların karşılığında ise tarım ürünleri ve giyim eşyaları alıyordu. 1-

12. Sınıflar T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları - Açık Uçlu- Kısa Cevaplı

 T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Dersi 12. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Bu sayfada sizlerle 12. Sınıflar T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Bu sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı formatta hazırlanmış olup, d ers kitabındaki kazanımlara ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan soru dağılım tablolarına uygun olarak seçilmiştir. Y eni müfredata uygun olarak hazırladığımız 12. sınıf İnkılap Tarihi dersi 2. dönem 1. yazılı 2024 çalışmamızda mümkün olduğu kadar fazla kazanımdan soru hazırladık ve bu soruları ayrıntılı olarak cevapladık. Yazılı Hangi Kazanımlardan Hazırlandı? 2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir. 3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 3.2. Siyasi alanda meydana gelen gel

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları - Açık Uçlu- Kısa Cevaplı

 Tarih Dersi 11. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Bu sayfada sizlerle 11. sınıf tarih dersinin 2. dönem 1.yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Bu sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı formatta hazırlanmış olup, ders kitabındaki kazanımlara ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan soru dağılım tablolarına uygun olarak seçilmiştir. Y eni müfredata uygun olarak hazırladığımız 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı 2024 çalışmamızda mümkün olduğu kadar fazla kazanımdan soru hazırladık ve bu soruları ayrıntılı olarak cevapladık. Yazılı Hangi Kazanımlardan Hazırlandı? 11.3.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 11.3.2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 11.3.3. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder. 11.3.4. Ulus devle

10. sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları - Açık Uçlu- Kısa Cevaplı

Tarih Dersi 10. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Bu sayfada sizlerle 10. sınıf tarih dersinin 2. dönem 1.yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Bu sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı formatta hazırlanmış olup, ders kitabındaki kazanımlara ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan soru dağılım tablolarına uygun olarak seçilmiştir. Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız 10. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı 2024 çalışmamızda mümkün olduğu kadar fazla kazanımdan soru hazırladık ve bu soruları ayrıntılı olarak cevapladık. Yazılı Hangi Kazanımlardan Hazırlandı? 10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 10.3.3. Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 10.4.2. Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 10.4.3.

9. sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları - Açık Uçlu

Tarih Dersi 9. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Bu sayfada sizlerle 9. sınıf tarih dersinin 2. dönem 1.yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Bu sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı formatta hazırlanmış olup, ders kitabındaki kazanımlara ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan soru dağılım tabloları na uygun olarak seçilmiştir. Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız tarih dersi 2. dönem 1. yazılı 2024 çalışmamızda mümkün olduğu kadar fazla kazanımdan soru hazırladık ve bu soruları ayrıntılı olarak cevapladık. Yazılı Hangi Kazanımlardan Hazırlandı? 9.3.3. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder. 9.3.4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir. 9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 9.4.2. İslamiy