Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KÜRESELLEŞEN DÜNYA ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN KÜRESELLEŞEN DÜNYA A. SSCB’DE YAŞANAN DEĞİŞİM VE SONUÇLARI 1. SSCB’NİN DAĞILMASI 2. SSCB’NİN DAĞILMASININ DOĞU AVRUPA’YA ETKİLERİ B. TÜRK CUMHURİYETLERİNİN BAĞIMSIZ OLMALARI 1. AZERBAYCAN Dağlık Karabağ Sorunu (Azerbaycan & Ermenistan) 2. KAZAKİSTAN 3. KIRGIZİSTAN 4. ÖZBEKİSTAN 5. TÜRKMENİSTAN

YUMUŞAMA (DETANT) DÖNEMİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN YUMUŞAMA (DETANT) DÖNEMİ VE SONRASI A. YUMUŞAMA’NIN ANLAMI, KÖKENİ VE ORTAYA ÇIKIŞI 1. YUMUŞAMA’NIN ETKİLERİ 2. ABD’NİN PEKİN ZİYARETİ (PİNG-PONG DİPLOMASİSİ) 3. STRATEJİK SİLAHLARI AZALTMA GÖRÜŞMELERİ (SALT-I & SALT-II) 4. HELSİNKİ NİHAİ SENEDİ (AGİK) (1 AĞUSTOS 1975) B. YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALARI 1. NÜKLEER SİLAH YARIŞI VE SOĞUK SAVAŞA SON VERME ÇALIŞMALARI

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ 1. SAVAŞ SONRASI GELİŞMELER 2. İKİ KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ 3. SOĞUK SAVAŞ’A YOL AÇAN GELİŞMELER 4. SSCB’NİN KOMÜNİZM’İ YAYMA ÇABALARI 5. AVRUPA DIŞINDA KOMÜNİZM’İN YAYILMASI B. DOĞU BLOKU’NUN KURULMASI 1. COMINFORM (5 Ekim 1947) 2. COMECON (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) (1949) 3. VARŞOVA PAKTI (14 MAYIS 1955)

II. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN II. DÜNYA SAVAŞI A. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ B. SAVAŞ ÖNCESİ YAŞANAN SİYASÎ GELİŞMELER C. SAVAŞIN AVRUPA’DA BAŞLAMASI VE YAYILMASI 1. SAVAŞIN TARAFLARI 2. SAVAŞIN BAŞLAMASI VE GELİŞMESİ D. II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE BARIŞ ORTAMI AMAÇLI KONFERANSLAR 1. CASABLANCA KONFERANSI (14-24 OCAK 1943) 2. WASHİNGTON (TRİDENT) KONFERANSI (12-26 MAYIS 1943) 3. QUEBEC KONFERANSI (14-24 AĞUSTOS 1943)

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI SOVYET  SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA’DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİNİN KURULMASI UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ: JAPONYA 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE AVRUPA ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI XX.Yüzyıl Başlarında Dünya Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla

I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ VE I. DÜNYA SAVAŞI MONDROS ATEŞKEŞ ANLAŞMASI (30 EKİM 1918) 1. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi 2. Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918) 3. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 4. İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) KUVAYIMİLLİYE HAREKETİ 1. Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler a. AzınlıklarTarafından Kurulan Cemiyetler Pontus Meselesi

CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA ve ATATÜRK' ÜN ÖLÜMÜ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA ve ATATÜRK' ÜN ÖLÜMÜ ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ 1923 - 1932 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 1. Türk -Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi 2. Türk - Fransız İlişkileri, Suriye Sınırı,Yabancı Okullar ve Borçlar Sorunu 3. Türk - İngiliz İlişkileri, Irak Sınırı ve Musul Sorunu 4. Türk - Sovyet İlişkileri 1932 - 1939 DÖNEMİTÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ ATATÜRK İLKELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE DAYANDIĞI ESASLAR ATATÜRK İLKELERİ 1. Cumhuriyetçilik 2. Milliyetçilik 3. Halkçılık 4. Devletçilik 5. Laiklik 6. İnkılapçılık Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla

ATATÜRK İNKILAPLARI ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN TÜRK İNKILABI A. TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ B. SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR C. MEDENİ KANUNUN KABULÜ VE HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Ç. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR D. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR E. EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR F. SOSYAL VE SAĞLIK ALANLARINDA YAPILAN İNKILAPLAR Atatürk İnkılapları Özet konu Anlatım Slayt İndirmek için tıkla

II. TBMM DÖNEMİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN  I I. TBMM DÖNEMİ   1. Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) 2. Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan Etkenler     Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) 3. Laik Devlet Yolunda a. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) b.Tevhidi tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) c.Yeni Devlet Kurumları Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması (3 Mart 1924) Genelkurmay Başkanlığının Kurulması (3 Mart 1924) 4. Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Çalışmaları ve Sonuçları a. Çok Partili Hayata Geçiş Çalışmaları b. Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları Şeyh Sait İsyanı Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926) Kubilay Olayı (23 Aralık 1930) II.TBMM Dönemi Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Özet Konu Anlatım Slayt İndirmek için tıkla

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER A. KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI VE CEPHELER B. DOĞU CEPHESİ C. GÜNEY CEPHESİ Ç. BATI CEPHESİ 1. Düzenli Ordunun Kurulması I. İnönü Savaşı (6 - 10 Ocak 1921) a. Londra Konferansı (23 Şubat - 12 Mart 1921) b.Teşkilatıesasiye’nin Kabulü (20 Ocak 1921) c. İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921) ç.Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşması 3. II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)

KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN MİLLÎ MÜCADELE HAZIRLIKLARI 1. Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı 2.Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) 3. Erzurum Kongresi (23Temmuz - 7Ağustos 1919) 4. Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919) 5. Osmanlı Hükûmeti’nin Millî Mücadele ve Mustafa Kemal’e Karşı Tutumu 6.Amasya Görüşmeleri (20 - 22 Ekim 1919) 7.Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi 8. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakımillî 9. İstanbul’un Resmen İşgali ve Mebusan Meclisinin Kapatılması

1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL A. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI B. MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI C. MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ 1881'den 1919'a Mustafa Kemal Özet Konu Anlatım Slayt İndirmek için tıkla

I. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ NİN SONU ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN I. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ NİN SONU a. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı’na Girmesi b. Osmanlı Devleti nin Savaştığı Cepheler c. Savaşın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar d. Savaş Sonrası (1918 - 1922) 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı'nın Sonu Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla

XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR TRABLUSGARP SAVAŞI BALKAN SAVAŞLARI a. Dömeke Meydan Savaşı b. I. Balkan Savaşı c. II. Balkan Savaşı 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla

EN UZUN YÜZYIL (1800 - 1922) OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN EN UZUN YÜZYIL (1800 - 1922) XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA ASYA VE AVRUPA’DAKİ DEVLETLERİN GENEL DURUMU II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI KONU: II.MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ VE İSYANLAR a. Sırp İsyanı b. Yunan İsyanı (Megalo İdea) DEĞİŞEN ŞARTLARA GÖRE AVRUPA DEVLETLERİNİN OSMANLI POLİTİKALARI a. Viyana Kongresi b. Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

YAKIN ÇAĞ AVRUPA TARİHİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN YAKIN ÇAĞ AVRUP A TARİHİ FRANSIZ İHTİLALİ (1789) a. Fransız İhtilali’ni Hazırlayan Nedenler b. İhtilalin Başlaması ve Genişlemesi c. Fransız İhtilali’nin Sonuçları d. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri e. Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri SANAYİ İNKILABI SANAYİ İNKILABI’NIN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİSİ Yakın Çağ Avrupa Tarihi Özet Konu Anlatım Slayt İndirmek için tıkla

XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ OSMANLI GERİLEME DÖNEMİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ 1. KONU: XVIII. YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU 2. KONU: III. AHMET DÖNEMİ 3. KONU: RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ 4. KONU: III. SELİM DÖNEMİ 5. KONU: XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR 18 .Yüzyıl Değişim ve Diplomasi Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Özet Konu Anlatım Slayt İndirmek için tıkla

ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) KONU: XVII. YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA XVII. YÜZYILDA AVRUPA, ASYA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU XVII. YÜZYILDA OSMANLI-AVUSTURYA VE OSMANLI - İRAN İLİŞKİLERİ İÇ İSYANLAR a. İstanbul Ayaklanmaları b. Celali Ayaklanmaları c. Eyalet Ayaklanmaları II. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİ VE ISLAHATLAR

YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN YENİ ÇAĞ AVRUP A TARİHİ 1. COĞRAFİ KEŞİFLER a. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri b. Coğrafi Keşiflerin Sonuçları 2. RÖNESANS 3.REFORM HAREKETLERİ 1. REFORMUN NEDENLERİ 2. REFORMUN GELİŞİMİ 3. REFORMUN SONUÇLARI 4. REFORMUN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ Yeni Çağ Avrupa Tarihi Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla

DÜNYA GÜCÜ : OSMANLI DEVLETİ (1453 - 1600) ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN DÜNYA GÜCÜ : OSMANLI DEVLETİ (1453 - 1600) 1. İSTANBUL’UN FETHİ 2. İSTANBUL’UN FETHİNİN SONUÇLARI 3. ASKERÎ VE SİYASİ GELİŞMELER(1454 - 1480) 4. KONU: I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 - 1520) 5. KONU: KANUNİ DÖNEMİNDEKİ SİYASİ OLAYLAR Dünya Gücü Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 1. OSMANLI’DA DEVLET ANLAYIŞI 2. OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI 3. OSMANLI ORDUSU a. Kara Ordusu b. Deniz Kuvvetleri (Donanma) 4. OSMANLI EKONOMİSİ a. İnsan b. Toprak c. Üretim 5.EKONOMİK GELİŞMELER 6. TOPLUM YAPISI Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Özet Konu Anlatım Slayt İndirmek için tıkla

BEYLİKTEN DEVLETE-OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU(1300 - 1453)  1.KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ VE YERLEŞMESİ 2.. BALKANLARDAKİ FETİHLER 3. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ 4. ANKARA SAVAŞI VE FETRET DEVRİ (1402 - 1413) 5. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN SAĞLANMASI 6. BALKANLARDA OSMANLI HÂKİMİYETİNİN GÜÇLENMESİ Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Beylikten Devlete Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla

ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Ortaçağın Genel Özellikleri F eodalite (Derebeylik)Rejimi Magna Carta(Büyük Şart)1215 Haçlı Seferleri(1096-1270) Yüzyıl Savaşları(1337-1433) Orta Çağ Avrupa Tarihi Özet Konu Anlatım Slayt İndirmek için tıkla BENZER ÇALIŞMALAR ORTA ÇAĞ AVRUPA TARİHİ ÇIKMIŞ ÖSYM SORULARI İNDİRMEK İÇİN TIKLA

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ ve TÜRKİYE TARİHİ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN  TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR)  ÖZET SLAYT A. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ B. KARAHANLILAR (840-1212) C. GAZNELİLER 9631183 Ç. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ D. MALAZGİRT SAVAŞI (1071) E. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1072-1157) F. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KÜLTÜR VE UYGARLIĞI  TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL)

İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN  İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)  ÖZET SLAYT A. İSLAMİYETİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN VE ARAP YARIMADASI'NIN GENEL B. İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI C. DÖRT HALİFE DÖNEMİ Ç. EMEVİLER DÖNEMİ (661-750) D. ENDÜLÜS EMEVİLERİ DÖNEMİ (756-1031) E. ABBASİLER DÖNEMİ (750-1258) F. TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ İslam Tarihi Özet Konu Anlatım Slayt İndirmek için tıkla

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR SLAYT A. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE TARİH ÇAĞLARI B. İLK ÇAĞ UYGARLIKLARININ OLUŞUMU VE YAYILIŞI C. MEZOPOTAMYA, MISIR, İRAN, HİNT, ÇİN VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI Ç. ANADOLU UYGARLIKLARI VE BU UYGARLIKLARIN ÇEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİLERİ D. EGE VE ESKİ YUNAN UYGARLIĞI E. ROMA UYGARLIĞI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ÖZET SLAYT

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN TARİH  BİLİMİNE  GİRİŞ 1. ÜNİTE : TARİH BİLİMİ A. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ B. TARİHTE ZAMAN VE TAKVİM C. TARİH ÖĞRENMENİN AMAÇ VE YARARLARI Ç. TARİHÎ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ D. TARİHÎ OLAY VE OLGULARA FARKLI BAKIŞ AÇILARI E. YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA TARİHÎ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİR ÖZELLİĞİ F. TARİH ARAŞTIRMACILIĞI VE TARİH YAZICILIĞI G. TARİH BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

İLK TÜRK DEVLETLERİ ÖZET SUNU

ÖNEMLİ:   KONU ANLATIM SLAYTLARIMIZIN GÜNCEL HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN İLK TÜRK DEVLETLERİ  SLAYT A. TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ B. ORTA ASYA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRK GÖÇLERİ C. İLK TÜRK DEVLETLERİ Ç. KAVİMLER GÖÇÜ D. AVRUPA HUN DEVLETİ E. KÖK TÜRKLER I VE II. KÖK TÜRK DEVLETİ F. UYGUR DEVLETİ G. ORTA ASYA VE AVRUPA’DA KURULAN DİĞER TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI  İlk Türk Devletleri Özet Konu Anlatımı Slayt İndirmek için tıkla