Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2024 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Büyük Milet Meclisine Karşı Ayaklanmalar / MİLLİ MÜCADELE

  Büyük Milet Meclisine Karşı Ayaklanmalar/  MİLLİ MÜCADELE -4- 12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜ K DERSİ  ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları, Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı / MİLLİ MÜCADELE

  Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları, Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı / MİLLİ MÜCADELE -3- 12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ  ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

Genelgeler ve Kongreler / MİLLİ MÜCADELE -2-

  Genelgeler ve Kongreler   / MİLLİ MÜCADELE-2- 12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ  ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

Cemiyetler / MİLLİ MÜCADELE-1-

  Milli Cemiyetler, Milli Varlığa Düşman Cemiyetler / MİLLİ MÜCADELE-1- 12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ  ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA -2-

  XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA -2- 12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ  ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA -1-

  XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA -1- 12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ  ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yazarlar, Düşünürler ve Fikir Adamları / XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

  Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yazarlar, Düşünürler ve Fikir Adamları /  XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar / XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

  Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar /  XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 12. SINIF T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU
Çerkez Ethem: Kuvâ-yi Seyyâre’den Yunan Ordusuna Çerkez Ethem, Kurtuluş Savaşı’nda Kuvâ-yi Milliye birliklerinde komutanlık yapmış, ancak daha sonra TBMM’ye karşı isyan etmiş bir Çerkes asıllı Osmanlı askeridir. Bu makalede, Çerkez Ethem’in hayatı, Millî Mücadele’ye katılımı, isyanının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi vereceğiz. Çerkez Ethem’in Hayatı Çerkez Ethem, 1886 yılında Bandırma’nın Emreköy köyünde doğdu. Ailesi, 19. yüzyılda Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göç etmiş olan Çerkes Şapsığ kabilesinden gelen Pşevulardandı. Ethem, beş erkek ve bir kız kardeşin en küçüğüydü. İlk ve orta öğrenimini Bandırma’da yaptı, ancak Mülkî İdadisi’ni bitiremeden ayrıldı. Daha sonra Bakırköy Süvari Küçük Zabit Mektebine girdi ve Balkan Savaşı’nda Bulgar cephesinde yaralandı. I. Dünya Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa ile birlikte İran, Afganistan ve Irak’ta akınlara katıldı . Savaş sonunda köyüne döndü ve çiftçilik ve ticaretle uğraştı. Çerkez Ethem’in Millî Mücadele’ye Katılımı Çerkez Ethem,

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN - REFORM HAREKETLERİ / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI

  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN - REFORM HAREKETLERİ / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1453-1595 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1453-1595 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU  

FATİH SULTAN MEHMED VE 2. BAYEZİD DÖNEMİ / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI

  FATİH SULTAN MEHMED VE 2. BAYEZİD DÖNEMİ / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1453-1595 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İSTANBUL'UN FETHİNİN SONUÇLARI / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI

  , İSTANBUL'UN FETHİNİN SONUÇLARI /  DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1453-1595 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İSTANBUL'UN FETHİ SEBEPLER VE HAZIRLIKLAR / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI

  İSTANBUL'UN FETHİ SEBEPLER VE HAZIRLIKLAR / DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1453-1595 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ -1-

  BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ -1- 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER -1-

  DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER / DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER  10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI ORDUSU (KARA VE DENİZ) / DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

  KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI ORDUSU (KARA VE DENİZ) / DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER  10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ -1-

  BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ  /  10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

HAÇLI SEFERLERİ’NİN SONUÇLARI / YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

  HAÇLI SEFERLERİ’NİN SONUÇLARI  YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

HAÇLI SEFERLERİ’NİN SEBEPLERİ / YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

  HAÇLI SEFERLERİ’NİN SEBEPLERİ  YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

  YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ -1- / YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

  ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ -1-  YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10. SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ -1-

  TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ -1-  9.SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU -4-

  İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU -4-   /  9.SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU -3-

  İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU -3-   /  9.SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU -2-

  İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU -2-   /  9.SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU -1-

  İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU -1-   /  9.SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3

  İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 /  9.SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 -KAVİMLER GÖÇÜ-TÜRK DEVLETLERİ

  İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 /  9.SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 WORDWALL OYUN

  İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 9.SINIF TARİH ETKİLEŞİMLİ TARİH OYUNU