Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

Edirne’den İstanbul’a Yürüyen İsyan: Edirne Olayı’nın Tarihsel Arka Planı ve Etkileri

  Edirne Olayı, 1703 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan büyük bir siyasi krizdir. Bu olayda, padişah II. Mustafa ve şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin yönetimine karşı çıkan yeniçeriler, cebeciler, ulema ve halk, Edirne’den İstanbul’a yürüyerek padişahı tahttan indirmiş ve yerine kardeşi III. Ahmet’i getirmişlerdir. Bu makalede, Edirne Olayı’nın sebepleri, gelişimi ve sonuçları üzerinde duracağız. Edirne Olayı’nın Sebepleri Edirne Olayı’nın sebepleri arasında şunlar sayılabilir: Karlofça Antlaşması: 1699 yılında imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya’ya toprak kaybetmiş ve büyük bir prestij kaybına uğramıştır. Bu antlaşma, devletin gerileme dönemine girdiğinin bir işareti olarak kabul edilmiştir. Feyzullah Efendi’nin etkinliği: Padişah II. Mustafa’nın hocası ve yakın danışmanı olan Feyzullah Efendi, ikinci kez şeyhülislamlığa getirildikten sonra devlet işlerine müdahale etmeye başlamıştır. Feyzullah Efendi, terfi, tayin ve azil işlerinde kendi

Cengiz Han Nasıl Öldü? Tarihin En Büyük Sırlarından Biri

Cengiz Han’ın ölümü hakkında pek çok farklı iddia var. Bu makalede, bu iddiaları ele alarak, Cengiz Han’ın nasıl, nerede ve ne zaman öldüğüne dair olası senaryoları sunacağım. Ayrıca, Cengiz Han’ın ölümünün ardından Moğol İmparatorluğu’nun nasıl devam ettiği ve mirasının günümüzde nasıl yaşadığına da değineceğim. Cengiz Han kimdir?  Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk kağanı olan Cengiz Han, dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 13. yüzyılın başında Orta Asya’daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip bir ulus hâline getirerek Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamıştır. Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde, 1206-1227 arasında, Kuzey Çin’deki Batı Xia ve Jin Hanedanı; Türkistan’daki Kara Hıtay, Maveraünnehir; Harezm, Horasan ve İran’daki Harezmşahlar, Kafkasya’daki Gürcüler, Deşt-i Kıpçak’taki Rus Knezlikleri, Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine seferler yaptı ve imparatorluğu döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Bun

1838 Baltalimanı Antlaşması: Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Bağımlılığına Giden Yol

  1838 Baltalimanı Antlaşması: Çöküşe Giden Yol Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda hem siyasi hem de ekonomik açıdan büyük zorluklar yaşamıştır. Bu zorlukların en önemli kaynağı, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanıdır. Osmanlı Devleti, bu isyanı bastırmak için İngiltere’den yardım istemiş ve karşılığında Baltalimanı Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu makalede, bu antlaşmanın Osmanlı Devleti’nin ekonomik kaderini nasıl belirlediğini anlatacağız. Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyılda Karşılaştığı Sorunlar Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda hem siyasi hem de ekonomik açıdan büyük zorluklar yaşamıştır. Siyasi alanda, Fransız Devrimi ile başlayan milliyetçilik akımı, çok uluslu imparatorluğun içindeki farklı etnik ve dini grupların ayaklanmasına ve bağımsızlık talep etmesine neden olmuştur. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesine ve güçsüzleşmesine yol açmıştır. Ekonomik alanda ise, Osmanlı Devleti, Batı’nın sanayi devrimi ile başlayan üretim bazlı ekonomik kalkınma model

Fatih Sultan Mehmet’in Roma Hayali: Otranto Seferi’nin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

  Otranto Seferi, Osmanlıların İtalya yarımadasına yaptığı ilk ve son askeri harekattır. Bu sefer, Fatih Sultan Mehmet’in Roma’yı fethetme hayalini gerçekleştirmek için başlattığı bir girişimdir. Ancak seferin sonucu, padişahın ölümüyle değişmiştir. Bu makalede, Otranto Seferi’nin nedenleri, gelişimi ve sonuçları hakkında bilgi vereceğiz. Otranto Seferi’nin Nedenleri Otranto Seferi’nin nedenleri arasında siyasi, askeri, dini ve stratejik faktörler bulunmaktadır. Osmanlılar, 1479 yılında Venedik Cumhuriyeti ile yaptıkları barış antlaşmasıyla Adriyatik Denizi’nde hakimiyet kurmuşlardı. Bu durum, İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesine yönelik bir sefer için uygun bir zemin hazırlamıştı. Puglia, eski Bizans toprakları olması ve Yunan göçmenler tarafından kurulmuş olması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet’in ilgisini çekmekteydi. Ayrıca bu bölge, Roma’ya giden yolda önemli bir köprübaşı konumundaydı. Fatih Sultan Mehmet, Roma’yı fethederek Hıristiyanlık dünyasına büyük bir darbe vurmayı ve ke

SULTAN ALPARSLAN'IN HAZİN ÖLÜMÜ | ALPARSLAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Ölümü Selçuklu Sultanı Alparslan, Türk tarihinin en önemli hükümdarlarından biridir. Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan, aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti’ni zirveye taşıyan bir liderdir. Peki, Alparslan nasıl öldü? Alparslan’ın ölümüne neden olan olaylar nelerdir? Bu makalede, Alparslan’ın hayatının son dönemini ve ölüm sebeplerini anlatacağız. Alparslan’ın Türkistan Seferi  Alparslan, Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da Türk hakimiyetini pekiştirmek için çeşitli seferler düzenledi. Bu seferler sırasında Bizans, Ermeni ve Haçlı güçleriyle mücadele etti. Ayrıca, Mısır Fatımileri ile de rekabet halindeydi. Alparslan, bütün bu cephelerde başarılı oldu ve Selçuklu Devleti’nin sınırlarını genişletti. Alparslan, 1072 yılında Karahanlılar arasındaki iç mücadeleye ve Selçuklu topraklarına yaptıkları baskınlara son vermek için Türkistan seferine çıktı. 200 bin kişilik büyük bir orduyla yola çıkan Alparslan, Karahanlılar’ı

NEDENSİZ İLK KARDEŞ KATLİNİ KİM YAPTI? OSMANLIDA KARDEŞ KATLİ

  Yıldırım Bayezid Kardeşi Yakub’u Neden İdam Ettirdi? Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından biri olan Yıldırım Bayezid, 1389 yılında babası I. Murad’ın Kosova Savaşı’nda öldürülmesi üzerine tahta geçti. Ancak tahtın tek sahibi olmak için kardeşi Yakub Çelebi’yi de öldürtmek zorunda kaldı. Peki, Yıldırım Bayezid kardeşi Yakub’u neden idam ettirdi? Bu yazımızda bu sorunun cevabını arayacağız. Yakub Çelebi, I. Murad’ın Fûl-Dâne Hâtûn’dan olma üçüncü şehzadesiydi. Küçük yaşından itibaren iyi bir eğitim gören ve askerlik ve idare konusunda yetenekli olan Yakub Çelebi, bütün savaşlarda babasının yanında bulunmuş ve cesareti, kahramanlığı ve iyilikseverliğiyle kendisini herkese sevdirmişti. Kosova Savaşı’nda Yakub Çelebi, Osmanlı ordusunun sol kanadının komutanlığını yaptı ve Sırp prensi Lazar’ın yoğun saldırısına maruz kaldı. Düşman yenilip kaçmaya başlayınca, Yakub Çelebi onların peşine takıldı. Bu sırada savaş alanını dolaşmakta olan I. Murad, Miloš Obilić adındaki yaralı bir Sırp t

ABD ATOM BOMBASINI ASLINDA NEREYE ATACAKTI? ATOM BOMBASI NEDEN JAPONYA'YA ATILDI?

  Hiroşima’ya Atom Bombası Saldırısı: Neden, Nasıl ve Sonuçları 6 Ağustos 1945’te ABD, Hiroşima’ya atom bombası saldırısı düzenledi. Bu saldırı, II. Dünya Savaşı’nın sonunu getirdiği gibi, insanlık tarihinin en korkunç olaylarından biri oldu. Peki, ABD neden Hiroşima’ya atom bombası attı? Bu saldırının sonuçları neler oldu? Bu makalede, Hiroşima’ya atom bombası saldırısının nedenlerini, nasıl gerçekleştiğini ve sonuçlarını anlatacağız. ABD’nin Atom Bombası Projesi: Manhattan Projesi ABD, atom bombası projesine II. Dünya Savaşı’nın başında başladı. Bu proje, Manhattan Projesi olarak biliniyordu. Projenin amacı, Almanya’nın da nükleer silah geliştirdiğinden şüphelenilen ABD, savaşı hızlıca bitirmek için yeni bir silah geliştirmekti. Proje, ABD’nin yanı sıra İngiltere ve Kanada’nın da katılımıyla yürütüldü. Proje, gizli bir şekilde devam etti ve çok büyük bir bütçe ayrıldı. Projenin başında fizikçi Robert Oppenheimer vardı. Manhattan Projesi, iki tip atom bombası geliştirdi: Uranyum-235 t

FRANSIZLAR KENDİLERİNİ ALMANLARDAN KURTARAN CEZAYİR HALKINI KATLETTİ

  x 5 Ağustos: Fransa’nın Cezayir Katliamının Yıl Dönümü Bugün, tarihte Fransa’nın Cezayir’de işlediği büyük bir insanlık suçunun yıl dönümü. 5 Ağustos 1945’te, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin kutlandığı bir günde, Fransızlar, Cezayir bayrağı taşıyan ve bağımsızlık talep eden binlerce sivil Cezayirliyi acımasızca öldürdüler. Bu katliam, Cezayir’in bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Cezayirliler, Fransa’nın 132 yıl süren sömürgecilik döneminde kendilerine uyguladığı zulmü ve soykırımı unutmadılar. Fransa ise bu konuda hala sorumluluk almaktan kaçınıyor. Bu yazıda, Fransa’nın Cezayir Katliamı’nın nedenlerini, sonuçlarını ve günümüzdeki yansımalarını inceleyeceğiz. Neden 5 Ağustos? 5 Ağustos 1945 tarihi, hem Fransa hem de Cezayir için önemli bir gündü. Bu gün, II. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da sona ermesinin ardından Fransa’nın Nazi Almanyası’ndan kurtuluşunun ilan edildiği gün olarak kutlanıyordu. Cezayir ise o sırada Fransa’nın sömürgesiydi. Cezayirliler, savaş s

İNGİLTERE NEDEN PARASINI ÖDEDİĞİMİZ GEMİLERİ TESLİM ETMEDİ?

  İngiltere’nin Osmanlı Donanması’na Ait Gemilere El Koyması Osmanlı Devleti, 20. yüzyılın başlarında güçlü bir donanma kurmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Bu amaçla Birleşik Krallık’tan iki adet dretnot savaş gemisi sipariş etti. Bu gemiler Sultan I. Osman ve Reşadiye olarak adlandırıldı. Ancak I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İngiltere, bu gemilere el koydu ve Osmanlı Devleti’ni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu yazıda, bu olayın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi vereceğiz. Osmanlı Devleti’nin Donanma İhtiyacı Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında pek çok siyasi ve askeri sorunla karşı karşıya kaldı. Balkan Savaşları’nda büyük toprak kayıpları yaşadı ve deniz gücünün yetersizliği ortaya çıktı. Ayrıca Avrupa’daki büyük devletler arasında rekabet arttı ve denizcilik teknolojisinde önemli gelişmeler oldu. Bu nedenlerle Osmanlı Devleti, donanmasını modernize etmek ve güçlendirmek için çalışmalar başlattı. Osmanlı Devleti’nin donanma ihtiyacın