Pazar

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ÖZET SLAYTSOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ
1. SAVAŞ SONRASI GELİŞMELER
2. İKİ KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ
3. SOĞUK SAVAŞ’A YOL AÇAN GELİŞMELER
4. SSCB’NİN KOMÜNİZM’İ YAYMA ÇABALARI
5. AVRUPA DIŞINDA KOMÜNİZM’İN YAYILMASI
B. DOĞU BLOKU’NUN KURULMASI
1. COMINFORM (5 Ekim 1947)
2. COMECON (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) (1949)
3. VARŞOVA PAKTI (14 MAYIS 1955)

C. SSCB’NİN YAYILMASINA KARŞI TEPKİLER
D. BATI BLOKU’NUN KURULMASI
1. TRUMAN DOKTRİNİ (1947)
2. MARSHALL PLANI (1948)
3. BATI AVRUPA BİRLİĞİ (1948)
4. NATO (KUZEY ATLANTİK PAKTI) (4 NİSAN 1949)
5. AVRUPA KONSEYİ (5 MAYIS 1949)
6. AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU {Schuman Planı} (1951)
7. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) (1957)
E. ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER
1. İSRAİL’İN KURULMASI VE ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI (1948-1949)
2. İNGİLTERE-İRAN PETROL ANLAŞMAZLIĞI (1951-1954)
3. SÜVEYŞ KRİZİ (1956)
4. EİSENHOWER DOKTRİNİ (1957)
5. LÜBNAN BUNALIMI (1958)
F. UZAK DOĞU’DAKİ GELİŞMELER
1. KORE SAVAŞI (1950-1953)
2. HİNDİÇİNİ SAVAŞI (1954)
3. SEATO’NUN KURULUŞU (8 EYLÜL 1954)
G. GÜNEY ASYA VE AFRİKA’DAKİ GELİŞMELER
H. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
1. AVRUPA KONSEYİ’NE ÜYELİK (8 AĞUSTOS 1949)
2. NATO’YA ÜYELİK (18 ŞUBAT 1952)
3. BALKAN İTTİFAKI (9 AĞUSTOS 1954)
4. BAĞDAT PAKTI (CENTO) (24 ŞUBAT 1955)
5. SURİYE BUNALIMI (1957)
İ. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’DE YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER
1. SİYASÎ GELİŞMELER
2. EKONOMİK GELİŞMELER
3. SOSYO-KÜLTÜREL GELİŞMELER
J. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYADA YAŞANAN SOSYO-KÜLTÜREL VE
BİLİMSEL GELİŞMELER1 yorum:

  1. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte Amerika – Rusya arasında gerginlikler baş göstermeye başladı. Bununla birlikte uzun yıllar süren ve birçok alanda teknolojik gelişmeye sebep olan soğuk savaş dönemi başladı. Kimi yandan ülkelerin birbiri ile rekabeti, birbirine zarar verme isteği amaçlı olsa da dolaylı yoldan insanlığa katkı sağladığını söyleyebiliriz. AYT Tarih Soğuk Savaş Dönemi konu anlatımı içeriğinde bunların hepsine değineceğiz. Tabi ayrıca AYT Tarih Soğuk Savaş Dönemi soru çözümü ile öğrendiklerimizi test ederek soru tiplerine bakacağız.
    Soğuk Savaş Dönemi Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

    YanıtlayınSil

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

OSMANLI'YI KAHVEHANELER Mİ BİTİRDİ?