Ana içeriğe atla

9. sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları - Açık Uçlu

Tarih Dersi 9. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bu sayfada sizlerle 9. sınıf tarih dersinin 2. dönem 1.yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Bu sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı formatta hazırlanmış olup, ders kitabındaki kazanımlara ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan soru dağılım tablolarına uygun olarak seçilmiştir. Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız tarih dersi 2. dönem 1. yazılı 2024 çalışmamızda mümkün olduğu kadar fazla kazanımdan soru hazırladık ve bu soruları ayrıntılı olarak cevapladık.

Yazılı Hangi Kazanımlardan Hazırlandı?

9.3.3. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.
9.3.4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.
9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
9.4.2. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.
9.4.3. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar.
9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
9.5.2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.

Yeni Müfredata Uygun 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sorularını Word olarak indirmek için Tıkla

Tarih Dersi  9. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılısı Cevap Anahtarı

9.3.3. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Bir toplumda askerî organizasyonun şekillenmesinde belirleyici olan temel unsur o toplumun hayat tarzıdır. Konar-göçer hayat tarzında insanlar hareketli bir toplum yapısı içinde yetişirlerdi. Yerleşiklere göre hayat şartları daha zor olan konar-göçerler kendilerini, ailelerini ve mallarını korumak için savaşçı yapıda olmaya önem verirlerdi.

Orta Çağ Konar- Göçer orduların genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.
Konar-göçer askeri, dayanıklı, disiplinli, uyumlu ve süreklidir.
Konar-göçerler zırh, hançer ve mızrak kullanmış ve ayrıca oklarını daha uzağa fırlatmalarını sağlayan yayı geliştirmiştir.
Bu ordularda kadınlar da gerektiğinde savaşa katılırdı.
Konar-göçerlere etrafı surlarla çevrili olan güçlü şehirler zorluk çıkarmıştır.
Bu kuşatma araçlarından yoksun olmalarıyla ilgiliydi.


9.3.4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.
Bu kanunlar M.Ö. 451-449 yıllarında Roma'da kabul edilen, Avrupa hukukunun temelini oluşturan bir kanunlar bütünüdür. Yazılı olmayan gelenek ve göreneklerin yerini alan bu kanunlar, yazılı hale getirilmiş ve halka açık bir şekilde Forum Romanum'da sergilenmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen kanun hangisidir?
12 Levha Kanunları

9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen Türkiye ismi tarih boyunca hangi bölgeler için kullanılmıştır?

İlk olarak VI. yüzyılda Bizans kaynaklarında “Orta Asya” için kullanmıştır.
Bizans kaynakları, IX ve X. yüzyıllarda Volga’dan, Orta Avrupa’ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını vermiştir.
XI-XIII. yüzyıllarda Mısır ve Suriye’ye Türkiye denmiştir.
Anadolu ise XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır.

9.4.2. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Türk’ün yaşadığı yerde dağ olmalıdır. Bu dağlar sıra sıra olup aşılması güç de olabilir fakat yine de aşılacak bir yeri, bir beli, geçidi olabilir. Türk’ün yaşadığı yerde ot, çayır, çimen, çer çöp fazla olmalıdır. Çünkü orada Türk yiyeceğini teşkil eden hayvanlarını güdecek, onların beslenmesini sağlayacaktır.
Türk’ün yaşadığı yerde su bol olmalıdır. Kaynaklar, kaynarlar, bulaklar, pınarlar ve bunların akıp giden ayakları hem insanları hem de hayvanlarını sulayacaktır.
Türklerin ana yurtlarından göç etmelerinin ekonomik nedenlerinden 2 tanesini yazalım.

Ana yurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması,
Kuraklık, nüfus artışı ve otlak darlığı
Sınırlı bir tarım dışında sadece hayvan yetiştirilebilmesi

9.4.3. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar.
Aşağıda temel özellikleri verilen devletler hangileridir?
Tarihte bilinen ilk Türk devleti: Asya Hun Devleti

Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti: Uygurlar

Asya Hun Hükümdarı Mete, MÖ 176’da Çin imparatoruna gönderdiği mektupta, kendisinin Tengri Tarafından tahta çıkarıldığını kaydederek askerî zaferlerini önce “Gök Tengri’nin inayeti” ile kazandığını belirtmiştir. Diğer bir Türk hükümdarı, bir başarısı üzerine kollarını semaya kaldırarak “Ey Gök (Tengri), sana şükürler olsun.” diye duygularını dile getirmiştir. (...)
Yukarıdaki metinden hareketle “Kut anlayışı” hakkında bilgi veriniz.

Türklerde devleti yönetme yetkisinin kağana, Gök Tengri tarafından verildiğine inanılırdı. İlk Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı “kut” tabiri ile ifade edilmiştir. Türklerde kağan olabilmek için Gök Tengri tarafından kut verilmiş bir aileye mensup olmak gerekirdi.

9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
Aşağıda temel özellikleri verilen devletler hangileridir?

En önemli hükümdarları Avrupalılar tarafından “Tanrının Kırbacı” olarak nitelendirilen Attila’dır: Avrupa Hun Devleti

Museviliği benimseyen tek Türk devleti: Hazarlar

9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.

İslamiyet öncesi Arabistan’da nasıl bir siyasi yapı vardı?

Nebatiler, Tedmür, Gassani, Main, Hire, Sebe gibi devletler yaşamıştı.
Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu.
Toplum kabilelerden oluşurdu.
Kabilelerin başında “şeyh” veya “seyyid” denilen kabilenin büyüğü bulunurdu.
Kabileler arasında özellikle kan davalarına dayanan savaşlar sık görülürdü.

9.5.2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde
siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.

Aşağıda Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde yapılan bazı savaşların özellikleri verilmiştir. Bu savaşlar hangileridir?

Müslümanlar ile Müşrikler arasında yapılan ilk savaş: Bedir Savaşı
Müslümanların Arabistan dışına yaptığı ilk sefer: Tebük Seferi

Kur’an ayetleri, Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi’nde vahiy kâtiplerince kemik, taş, deri parçaları ve hurma yaprakları üzerine yazılmıştı. Ayrıca hafızlar tarafından da ezberlenmişti. Hz. Ebu Bekir, ayrı sahifelerde yazılı bulunan sureleri ve ayetleri toplayıp kitap hâline getirmek üzere vahiy kâtiplerinden oluşan bir kurul oluşturdu. Hazırlanan kitap, Hz.Ömer tarafından, sahabilerin huzurunda okunup doğruluğu onaylandıktan sonra halifeye teslim edildi.

Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesinin temel amacı nedir?
Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde birçok hafız şehit olunca unutulmasını engellemek için Hz. Ebu Bekir ayetleri bir araya toplatmış ve Kur’an-ı Kerim kitap hâline getirilmiştir. Böylece Kur’an-ı Kerim’in günümüze kadar eksiksiz ve bozulmadan gelebilmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ