Ana içeriğe atla

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları - Açık Uçlu- Kısa Cevaplı

 Tarih Dersi 11. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bu sayfada sizlerle 11. sınıf tarih dersinin 2. dönem 1.yazılı sorularını ve cevaplarını paylaşacağım. Bu sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı formatta hazırlanmış olup, ders kitabındaki kazanımlara ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan soru dağılım tablolarına uygun olarak seçilmiştir. Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı 2024 çalışmamızda mümkün olduğu kadar fazla kazanımdan soru hazırladık ve bu soruları ayrıntılı olarak cevapladık.


Yazılı Hangi Kazanımlardan Hazırlandı?

11.3.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar.
11.3.2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder.
11.3.3. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
11.3.4. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.

Yeni Müfredata Uygun 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sorularını Word olarak indirmek için Tıkla

Tarih Dersi  11. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılısı Cevap Anahtarı

11.3.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar.

1. Fransız İhtilali, 1789 yılında Fransa'da monarşinin devrilmesi ve cumhuriyetin kurulması ile sonuçlanan bir dizi olaydır. Bu ihtilal, Avrupa ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 1789 Fransız İhtilali’nin nedenleri nelerdir? 2 tanesini yazalım.
Krallık rejiminin baskıcı yönetimi.
Halkın çeşitli sınıflara ayrılması (Soylular, 'Rahipler, Burjuvalar, Köylüler).
Rönesans sonrasında ortaya çıkan aydınlanma çağının etkisi.
Amerika'nın bağımsızlığını kazanması.
İngiliz meşrutiyetinin etkisi.
Halkın son derece fakir olması.
Bazı Fransız aydınlarının (J.J. Russo, Volter ....) halkı etkilemesi.
Yedi Yıl Savaşlarının sonucunda yeni vergiler konması.
Burjuva sınıfının yönetime katılmak istemesi.

2. Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi fikirlerin Osmanlı Devleti’ne olumlu ve olumsuz etkilerine birer örnek veriniz.
Fransız Devrimi'nin getirdiği özgürlük ve eşitlik fikirleri, Osmanlı'daki azınlık gruplar arasında da milliyetçilik akımlarının gelişmesine yol açtı. Bu durum, Balkanlarda isyanlara ve ayaklanmalara neden oldu.
Fransız İhtilali'nin getirdiği özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi fikirler Osmanlı aydınları arasında ilgi gördü. Bu fikirler, Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın ilanına ve batılılaşma reformlarının yapılmasına katkıda bulundu.

11.3.2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder.
3. Sömürgecilik nedir?
Sömürgecilik, bir devletin başka bir coğrafyayı işgal ederek yönetmesi ve onun zenginlik kaynaklarını kendi yararına kullanmasıdır. Avrupalıların sömürgecilik faaliyetleri, 15. yüzyıldan itibaren coğrafi keşiflerle başlayan bir süreçtir.

4. XIX. yüzyıldan itibaren Avrupalıların sömürgecilik faaliyetlerinin ivme kazanmasının temel nedeni nedir?
Sanayi Devrimi: Sanayi Devrimi, Avrupa'da büyük bir üretim artışı yarattı. Bu artan üretim için yeni pazarlar ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duyuldu. Sömürgeler, Avrupa'nın bu ihtiyacını karşılamak için ideal bir kaynak olarak görüldü.

11.3.3. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik akımının, kendi üniter yapısını bozmasını engellemek isteyen Osmanlı Devleti, birçok Avrupa devleti gibi zorunlu askerlik sisteminden yararlanma yoluna gitti. Bu doğrultuda XIX. yüzyıldan itibaren askerî alanda önemli ıslahatlar yaptı. 
5. Aşağıda verilen orduların hangi padişahlar zamanında kurulduğunu karşılarına yazalım.
Nizam-ı Cedit Ordusu: III. Selim
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye: II. Mahmut

6. Osmanlı tarihinde “Vaka-i Hayriye” (Hayırlı olay) olarak geçen olay nedir? Hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?
II. Mahmut döneminde meydana gelen Vaka-i Hayriye, Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu olayla birlikte Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmış ve Osmanlı ordusunun modernleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. 

11.3.4. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.
7. II. Abdülhamit’in demir yolları yapımına önem vermesinin nedenleri neler olabilir?
Ekonomik kalkınma: Demiryollarının, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini canlandıracağına inanıyordu. Demiryolları, malların ve insanların daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde taşınmasını sağlayarak ticareti ve sanayii teşvik edecekti.
Askeri güç: Demiryollarının, Osmanlı ordusunun daha hızlı ve daha kolay bir şekilde sevk ve idare edilmesini sağlayacağına inanıyordu. Bu da imparatorluğun savunma gücünü artıracaktı.
Siyasi birlik: Demiryollarının, imparatorluğun farklı bölgelerini birbirine bağlayarak siyasi birliği ve merkezi otoriteyi güçlendireceğine inanıyordu.
Avrupa ile entegrasyon: Demiryollarının, Osmanlı İmparatorluğu'nu Avrupa'ya bağlayarak modernleşme ve Avrupa ile entegrasyon sürecini hızlandıracağına inanıyordu.

8. Aşağıda verilen eğitim kurumları hangi padişah zamanında kurulmuştur?
Mühendishane-i Bahri-i Hümâyun: I. Abdülhamid
Mühendishane-i Berri-i Hümâyun: III. SelimYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ