Ana içeriğe atla

13- SOSYAL YAŞAM, ORDU, DİL VE SANAT

Sosyal ve Ekonomik Yaşam

•Türkler, bozkır kültürü olarak bilinen yarı göçebe bir yaşam biçimine sahip olmuşlardır.
•Göçebe Türk toplulukları, hayvanların yününden ve derisinden

giyim eşyası yapmışlardır.
•Hayatlarının önemli bir bölümü at sırtında geçtiğinden, Türklerin başlıca kıyafetleri ceket ve pantolondur.
•Göçebe yaşama bağlı olarak, yazılı hukuk anlayışı yaygınlaşmamıştır. Bunun yerine töre denilen sözlü hukuk kuralları geçerli olmuştur.
•Göçebe yaşam ve Türk gelenekleri, toprağa dayalı ayrıcalıklı bir soylu sınıfının oluşmasını engellemiştir. Bu köleciliğin ortaya çıkmasını engellemiştir.
•Türkler ayrıca ticaret ile de yoğun şekilde uğraşmışlardır. Türklerin ticaretinin gelişmesinde İpek ve Kürk yollarının etkisi vardır.
•Türk topluluklarında tam bir eşitlik söz konusu olmuştur.
•Tek eşle evliliğe önem verilmiştir. (Monogami)
•Türklerde çekirdek tipi ve ata erkil aile yapısı görülmüştür.

Sosyal Kavramlar
•Kün: Halk
•Oğuş: Aile
•Urug: Sülale
•Oba: Çadır

Ordu
•Türklerde askerlik uzun süre bir meslek olarak görülmemiştir. Herkes asker olarak görülmüştür. Bu nedenle, Türkler için ordu-millet tabiri kullanılmıştır.
•Askerî yapı genelde atlı birliklerden oluştuğu için Türk askerleri ok, yay, kalkan, kılıç gibi hafif silahlar kullanmışlardır.
•Savaşlarda hilal taktiği olarak bilinen bir taktiği uygulamışlardır. Bu taktik kurt kapanı, turan adlarıyla da anılır.
•Onlu sistem, Hun Hükümdarı Mete Han (Oğuz Kağan) tarafından askerî alanda uygulanmaya başlanmıştır.
•Mete Han'ın düzenli orduyu kurduğu tarih (MÖ 209) aynı zamanda Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.

Dil ve Edebiyat

•Türk topluluklarında; yazılı kültür yeterince gelişmemiş, göçebe yaşamın etkisiyle sözlü edebiyatın destan, koşuk, sagu, sav gibi türleri yaygın olarak kullanılmıştır.

Destanlar
•Asya Hunları - Oğuz Kağan
•Köktürkler - Ergenekon ve Bozkurt
•Uygurlar - Türeyiş ve Göç
•Kırgızlar - Manas
•İskitler - Şu ve Alper Tunga
•Avrupa Hunları - Attila
•Oğuzlar - Dede Korkut

•Türkler; Kök Türk, Uygur, Soğd, Arap, Kril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır..
•Kök Türklerin kullandığı alfabe 38 harflidir. Kök Türk yazısı; 4 sesli ve 34 sessiz harften oluşan bu alfabe kullanılarak, sağdan sola doğru yazılır.
Kitabeler
•Köktürkler - Orhun Kitabeleri
•Kırgızlar - Yenisey Yazıtları
•Uygurlar - Karabalasagun Yazıtları - Sine-Uşi Yazıtları (Moyen Çor Kitabesi)

Orhun Kitabeleri:

•Türk tarihinin ilk milli yazılı kaynaklarıdır.
•II. Köktürk (Kutluk) Devleti Dönemine aittir.
•Kitabeler genellikle Yolug Tigin tarafından Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.
•Kitabelerde Çin hilelerine, Türk boyları arasındaki mücadelelere sıklıkla yer verilmiştir. Kitabeler Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen tarafından, Rus Türkolog Vasili Radlof’un da yardımıyla çözülmüş.

Bilim ve Sanat
•Eski Türklerde bilim adamlarına çok önem verilmiştir, Tayanç veya Keneşçi adı verilen danışmanlar kağanların her toplantısına katılmışlardır.
•Türkler, göçebe yaşadıkları için sanat eserleri de taşınabilir malzemeden yapılmıştır. Türk sanat anlayışı Uygurlardan itibaren değişim göstermiştir
•Uygurlar yerleşik yaşama geçtikleri için manastırları, saraylar ve tapınaklar inşa etmişlerdir. bunların içleri süslenmiş, freskler (duvar resimleri) yapılmıştır.
•Bedizci adındaki Uygur ressamları, resimde oldukları kadar yazı sanatında da ileri gitmişlerdir.
•Türklerde sayı bilgisi ve astronomi ile ilgili çalışma yapıldığının kanıtı olarak On İki Hayvanlı Türk takvimi düzenlenmiştir.
•Esik Kurganında bir Türk prensine ait Altın Adam Zırhı bulunmuştur.
•Hunlara ait Pazırık Kurganı’nda dünyanın en eski halısı bulunmuştur.
•Tötö Kanalı Hunlar tarafından açılmış, Köktürkler tarafından da kullanılmış bir sulama kanalıdır.
•Türklerin kullandığı ipekli paralara Kamdu, madeni paralara da Yarmak adı verilmiştir.
•Kımız Türklerin milli içeceği sayılmıştır.
•Uygurların kurdukları şehirlere Balık adı verilmiştir.
•Kopuz Türklerde milli saz kabul edilmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. 2023 GÜNCEL   ÖRNEK SLAYTLARIMIZ SAYFANIN ALTINDADIR. % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL   + TEST  + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI. NASIL SATIN ALABİLİRİM? TOPLAM: 62 SLAYT /PDF =  300 TL Aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA  T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.Y erleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi sunu su hazırlanırken yeni ders kitabından yararlanılmıştır.  Bu   tarih sunuları   öğrenci

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ