Ana içeriğe atla

14- İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU, HZ. MUHAMMED (SAV) DÖNEMİ

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu
Avrupa
Kavimler Göçü sonucunda büyük karışıklıklar yaşanmaktaydı. Avrupa bu dönemde siyasi karışıklıklar ile uğraşmaktadır.Asya
Asya'da Doğu Roma, Sasaniler (On Asya'da), Köktürkler (Orta Asya'da), Hindistan (Asya'nın güneyinde), Çin (Güneydoğu Asya'da) ve Japonya (Asya'nın doğusunda) gibi birçok önemli devlet bulunmaktaydı.

Afrika
Kuzey Afrika'da Doğu Roma ,Sasani rekabeti yaşanmakta, Habeşistan'da ise Habeş Krallığı bulunmaktaydı.

Arap Yarımadasında Genel Durumu
-Bölgede güçlü bir siyasi yapı yoktu. Şehir devletleri şeklinde bir yapılanma vardı.
-Hicaz, Necid, Yemen en önemli bölgeleridir.
-Arabistan da bu dönemde yıldızlara tapınma, putperestlik Hz. İbrahim'in dini olan Haniflik, Hristiyanlık ve Musevilik gibi inançlar bulunmaktaydı.
-İslamiyet öncesi Araplar kabileler halinde yaşamaktaydılar.
-Ailede erkek egemenliği hakimdi.
-Çok eşlilik ve kan davaları görülürdü.
-Kadınlara toplumsal hayatta da verilmezdi.

Hz. Muhammed'in Hayatı
-Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke'de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine’dir.
-6 yaşına geldiğinde ise annesi ölünce dedesi Abdülmuttalip ile yaşamaya başlamıştır.
-8 yaşındayken dedesinin ölümü üzerine amcası Ebu Talip onu yanına alarak büyütmüştür. Hz. Muhammed amcası ile birlikte bir süre ticaret yapmıştır.
-Dürüstlüğü ve güvenilirliği ile ün salmış (El-Emin) ve 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir.

Hz. Muhammed'in Peygamber Oluşu
-40 yaşında 610 yılında Hira Mağarasında Cebrail tarafından ilk vahiy Hz. Muhammed'e ulaştırılmış ve vahiyde "oku" emri verilmiştir. Bunun üzerine Hz. Muhammed son peygamber olmuştur.
-Hz. Muhammed'in peygamberliğine ilk inananlar eşi Hz. Hatice, Hz. Ali, azad ettiği kölesi Zeyd ve yakın arkadaşı Hz. Ebubekir’dir.
-Hz. Muhammed İslamiyet'i açıkça yaymaya ve putlara tapmanın yanlış olduğunu herkese anlatmaya başlamıştır. Putperestler ilk başta önemsememişler ve Hz. Muhammed ile alay etmişlerdir
-Hz. Muhammed'e inananların günden güne artması Mekkeli Müşrikleri öfkelendirmiş ve müşrikler, Hz. Muhammed ve inananlara baskı ve zulüm etmeye başlamışlardır.
-Müşriklerin baskıları dayanılmaz bir hal alınca Hz. Muhammed Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a göç ettirmiştir.

Hicret (622)
•Mekkeli müşrikler baskı ve zulümlerini iyice artırmışlardır. Hz. Muhammed tüm bunlara rağmen İslamiyet'i yaymaya devam etmiştir. Hz. Muhammed Medinelilerle 621 ve 622 yıllarında I. ve II. akabe biadlanı gerçekleştirmiştir.
•Bu görüşmelerde Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed'e bağlı kalacaklarına ve emirlerine uyacaklarına söz vermişlerdir. Bunun üzerine Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmeye başlamışlardır. Bu olaya hicret denir.
•Medine'ye göç edenlere Muhacir, onlara yardım edenlere Medinelilere ise Ensar denilmiştir.
•Hicretle birlikte İslam devletinin temelleri atılmıştır.

İslam Devleti
•Hz. Muhammed, İslam Devletinin temellerini Medine'de atmıştır. Müslümanların hem peygamberi hem İslam ordularının baş komutanı hem de devlet başkanıdır.
•Mekkeli Müşriklerin düşmanca tavırlarının devam etmesi üzerine Mekkeli Müşriklerle, İslam Devleti arasında bir dizi savaşlar yapılmıştır.
•İslam Devleti’nin temeli Medine Sözleşmesi ile atılmıştır. Bu sözleşme ilk anayasa niteliği taşımaktadır.

Bedir Savaşı (624)
Nedeni:
•Müşriklerin Arap ve Yahudi kabileleri Müslümanlara karşı kışkırtmaları
•Müslümanların kendilerine saldırılmasını engellemek amacıyla Mekkelilerin kervanlarına saldırmaları

Sonuçları:
•Bedir kuyuları civarında yapılan savaşı Müslümanlar kazandı. İlk askeri başarı Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
•Savaş sonucunda elde edilen ganimetlerin beşte biri devlete bırakılırken geri kalanı savaşa katılanlar arasında bölüştürülmüştür. Bu uygulama bütün İslam devletlerinde kural haline getirilmiştir.


Uhud Savaşı (625)
Nedeni:
•Bedir Savaşının yenilgisini kabul edemeyen Mekkeli Müşriklerin intikam almak istemeleri
Sonuçları:
•Savaş sırasında okçuların savaşın kazanıldığını sanarak yerlerini terk etmeleri savaşın başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu durum Hz. Muhammed'e tam itaat olması gereğini de ortaya koymuştur.
•Mekkeliler kesin bir üstünlük elde edemeyip geri dönmüşlerdir.
•Hz Muhammed yaralanmıştır. Hz. Hamza şehit olmuştur.

Hendek Savaşı (627)
Nedeni:
•Mekkelilerin İslamiyet'i kesin olarak ortadan kaldırmak istemeleri
•Hz. Muhammed, Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle' Medine’nin etrafına hendekler kazdırmıştır. Bu. nedenle, savaşa Hendek Savaşı adı verilmiştir Arabistan da bu savunma, stratejisi ilk kez bu savaşta uygulanmıştır.

Sonuçları:

•Mekkeliler, Müslümanlara bir daha saldırıda bulunmadılar.
•Müslümanlar savunmadan çıkarak İslamiyet'i Medine dışında yaymaya başladılar.
Hudeybiye Barışı (628)
•Hz. Muhammed hac ziyaretinin yapılmasını emretmiş ve Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrine Hz. Osman'ı elçi olarak göndermiştir. Hz. Osman'ı Mekkelilerin tutuklaması üzerine savaş kararı alınmış, savaşı göze alamayan Mekkeliler barış istemek zorunda kalmışlardır.
Antlaşmaya göre:
•Medineliler bir sonraki yıl hac ziyaretini gerçekleştirecekler.
•İki tarat arasında 10 yıl savaş yapılmayacaktır.
•Mekkeli Müslümanlardan reşit olmayanlar, Mekke'ye geri verilecektir.
•Arap kabileleri her iki taraftan istediğini seçebileceklerdir.
Müslümanların varlığını resmen tanımıştır.

Hayber'in Fethi (629)
•Hayber Kalesi Yahudilerden alınmıştır.
•Böylece Şam- Medine ticaret yolunun denetimi Müslümanların eline geçmiştir.
•Bu fetih sonucunda Müslüman olmayan erkeklerden cizye vergisi alınmaya başlamıştır.
•Yahudilere bırakılan topraklardan ürün vergisi alınmaya başlamıştır.

Mute Seferi (629)
•Hz. Muhammed'in elçisinin Doğu "Roma’nın Busra Valisi tarafından öldürülmesi üzerine sefer düzenlenmiştir.
•Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır.
•İslam ordusu savaşta kesin bir sonuç alamamıştır..
•Halid Bin Velid, Seyfullah (Allah'ın kılıcı) unvanını almıştır.
Mekke'nin Fethi (630)
•Hudeybiye barışı bozulunca fethedilmiştir.
•İslamiyet Hicaz Bölgesi'nin büyük kısmına yayılmıştır.

Huneyn Savaşı (630)
•Mekke'nin fethinden sonra henüz Müslüman olmayan Taifliler, putperest kabileleri yanlarına alarak Müslümanlara savaş açmışlar ve yapılan savaşı Müslümanlar kazanmışlardır.

Taif Seferi (630)
•Taif kuşatılmış ancak alınamamıştır.
•1 yıl sonra Taifliler Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

Tebük Seferi (631)
•Doğu Roma üzerine yapılmıştır.
•Sefer sırasında Suriye'deki Gassani Arapları Müslümanlığı kabul etmişlerdir.
•Hz. Muhammed’in son seferidir.

Hz. Muhammed i'n Vefatı (632)
•Hz. Muhammed 631 yılında Mekke'ye son hac vazifesini gerçekleştirmiş
•Bu hacda Veda Hutbesini okumuştur. Veda Haccından sonra Medine'ye dönmüş ve 632 yılında vefat etmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ