Ana içeriğe atla

34- GERİLEME DEVRİ ISLAHATLARI, LALE DEVRİ, III. SELİM ISLAHATLARI

ISLAHATLAR

Islahatların Genel Özellikleri:
•Avrupa’nın askeri, bilim ve teknoloji alanındaki üstünlüğü kabul edilmiştir.
•Batılılaşma başlamış olmakla beraber, ıslahatlara tepki gösteren kitleler ayaklanmalarla ıslahatları kesintiye uğratmış ve bu nedenle istenilen sonuca ulaşılamamıştır.
•Islahat hareketleri padişah ve devlet adamlarının girişimleriyle sınırlı kalmıştır.
•Başta kültürel alanda ıslahatlar yapılırken daha sonra yapılan savaşların yenilgi ile sonuçlanması ıslahatların genelde askeri alanda yapılmasına neden olmuştur.
•Batılılaşma yüzeysel kalmış ve Batının yaşam tarzı taklit edilmeye çalışılmıştır.

Lale Devri (1718-1730)

•III. Ahmet'in padişah, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazam olduğu olduğu bu dönemde Osmanlı lüks bir yaşam sürmüştür.
•Lale Devri 1718 Pasarofça Antlaşmasından, 1730 Patrona Halil İsyanına kadar süren dönemdir.
•Batının bazı başkentlerine ilk kez geçici elçiler gönderilmiştir. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Etendi ilk elçidir. Paris'e gönderilmiştir. Eseri: Sefaretname
•Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk özel Türk matbaası kurulmuştur. Matbaa, Batı'dan alınan ilk teknik yeniliktir. Matbaada basılan ilk eser Vankulu adlı Lügattir. Dini kitaplar basılmamıştır.
•İlk kez çiçek aşısı kullanılmıştır.
•Tulumbacılar Ocağı adıyla ilk itfaiye kurulmuştur.
•Yalova'da ilk kağıt fabrikası kurulmuştur. Çini ve kumaş imalathaneleri açılmıştır.
•Klasik Osmanlı mimarisi yerine sivil mimari önem kazanmıştır. Mimaride Barok, Gotik ve Rokoko tarzı uygulanmıştır.
•Doğu klasikleri Türkçe'ye çevrilmiştir.
•Lale Devri'nin ünlü minyatür sanatçısı "Levnî", ünlü divan şairi ise "Nedim"dir.
•Batı tarzı ilk eser 3. Ahmet Çeşmesi’dir.

I. Mahmut Dönemi (1730-1754)
•Osmanlı ordusunda ilk kez Avrupalı teknik uzmanlardan yararlanılmaya I. Mahmut Dönemi'nde başlanmıştır.
•Bu dönemde, aslen Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa (Kont dö Boneval), başta Humbaracı Ocağı olmak üzere, orduda yeni düzenlemeler yapmıştır.
•Ordunun subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Hendesehane (Kara Mühendishanesi) kurulmuştur.(1734).Hendesehâne, Batı tarzında açılan ilk eğitim kurumudur (askerî, teknik okuldur).
•Osmanlı ordusu Batı'da olduğu gibi "bölük, tabur, alay şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu ıslahatlar sonucu Osmanlı devleti 1736- 1739 savaşlarında başarılı olmuştur.

III. Mustafa Dönemi (1757-1774)

•Islahatlar için Macar kökenli Baron Dö Tot görevlendirilmiştir.
•Deniz Kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendishane-i Bahrî-Hümayun (Deniz Mühendishanesi) adıyla bir denizcilik okulu açılmıştır (1773).
•Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur (1774).
•Mali alanda en önemli ıslahatlardan biri olan ve temeli iç borçlanma esasına dayanan esham sistemi getirilmiştir.

I. Abdülhamit Dönemi (1774-1789)
•Sürat topçuları, lağımcı ve humbaracı ocakları genişletilerek ıslah edilmiştir.
•İstihkâm Okulu açılmıştır.
•Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi.
•Ulufe alım satımı yasaklanmıştır.

III. Selim Dönemi (1789-1807)
•Osmanlı Devleti'nde ıslahatlar ilk kez III. Selim Dönemi'nde planlı bir şekilde hazırlanarak uygulanmıştır.
•Islahat programı hakkında bilgi vermek amacıyla Meşveret Meclisi kurulmuştur.
•"Nizam-ı Cedit" (Yeni düzen) adı verilen ıslahat programını uygulamaya koymuştur.
•Yeniçeri Ocağı'nın yanısıra, "Nizam-ı Cedit" adı verilen Batı tarzında yeni bir ordu kurulmuştur (1793). Nizam-ı Cedit Ordusu 1799'da Napolyon yönetimindeki Fransız ordusunu Akka önlerinde yenilgiye uğratarak gücünü ispatlamıştır.
•Nizam-ı Cedit Ordusu'nun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit adıyla yeni bir hazine kurulmuştur.
•Mühendishane-i Berrî- Humayun (Kara Mühendishanesi) açılmıştır (1795).
•Okullarda yabancı (Batı) dil eğitimi başlamıştır. Yabancı dil olarak Fransızca okutulmuştur.
•Avrupa'nın önemli şehirlerinde (Londra, Paris, Viyana, Berlin) ilk süreli elçilikler açılmıştır. Avrupa'da ilk dâimî (sürekli) elçilik Londra'da açılmıştır.
•Matbaa-i Amire adıyla ilk resmî devlet matbaası kurulmuştur.
•Batıda yazılan önemli eserler Türkçeye çevrilmiştir.
•III. Selim Dönemi'nde yapılan yeniliklerin tümüne "Nizam-ı Cedit" (Yeni Düzen) adı verilmiştir. Aynı zamanda bu dönemde kurulan orduya da "Nizam-ı Cedit Ordusu denmiştir. 

•1807'de çıkan Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim tahttan indirilmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ