Ana içeriğe atla

41- OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ, DEVLET TEŞKİLATI

DEVLET TEŞKİLATI

Hakimiyet Anlayışı
•Osmanlı Devleti’nde, padişahın mutlak otoritesine dayanan merkezi bir yönetim vardır. Devlet iradesinde;
•Eski Türk gelenekleri
•İslam hukuku


•Ele geçirilen yerlerdeki yerel kurallar geçerli olmuştur.
•Devlet, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.
•Devletin başında Osmanlı soyundan gelen padişah bulunmuştur.
•Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi'nde Halifeliğin Osmanlı Devletine geçmesiyle devlet yönetimi teokratik mutlak bir özelliğe kavuşmuştur.
•Şehzade eğitimi için Sancak Sistemi uygulanmıştır.
•Padişahların erkek çocukları olan şehzadeler sancaklara sancak beyi olarak atanırlardı, yanlarına da lala denilen tecrübeli devlet adamları gönderilirdi.
•Sancak beyliği uygulamasındaki amaç, şehzadelerin devlet yönetimini öğrenmesiydi.
•Sancak sisteminden sonra uygulanan kafes usulü Şehzadelerin halkın sorunlarından uzak kalmalarına devlet yönetimi deneyimi edinmemelerine neden olmuştur.
•I. Murat Dönemine kadar diğer Türk devletlerinde var olan ülke, hanedanın ortak malıdır, anlayışı geçerli olmuştur. I. Murat'tan itibaren ise Ülke, hükümdar ve oğullarının malıdır, anlayışına geçilmiştir.
•II. Mehmet (Fatih) Döneminde, Kanunname-i Ali Osman kabul edilerek kardeş Katli yasallaştırılmıştır.
•I. Ahmet Döneminde padişahlığın babadan oğula geçmesi usulüne son verilerek Osmanlı soyu içinde, en yaşlı ve en aklı başında üyenin padişah olma esası getirilmiştir. (Ekber-Erşed Sistemi)
•I. Murat, II. Mehmet ve I. Ahmet dönemlerinde yapılan bu faaliyetlerin ortak amacı merkezi otoriteyi güçlendirme isteğidir.

Divan Teşkilatı
•Orhan Bey Dönemi'nde merkezde Divanıhümayun teşkilatı kurulmuştur.
•Önemli devlet meseleleri burada görüşülmüştür.
•Devletin en yüksek yargı organıdır.
•Divanda son sözün padişaha ait olması. Divanın danışma organı olduğunun göstergesidir.
•Fatih’e kadar Divana Padişahlar başkanlık etmiştir.
•II. Mahmut zamanında kaldırılarak yerine Nazırlıklar (Bakanlıklar) kurulmuştur.
•Divan-ı Hümayunun dışında,
•Yeniçerilerin maaşlarının dağıtılması için toplanan Ulufe Divanı,
•Padişahın yabancı elçileri kabul etmesi sırasında toplanan Galebe Divanı,
•Padişahın halk ve askerlerle görüştüğü Ayak Divanı denilen özel amaçlar için toplanan divanlar da vardı.

Divan Üyeleri
•Hem Divan-ı Hümayun üyeleri hem de devlet memurları, görevlerinin niteliğine göre 3 sınıfa ayrılırdı. Divan-ı Hümayun üyeleri Şunlardır;
Seyfiye: Kılıç sahipleridir. Asker kökenlidirler. Sadrazam, Vezirler, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri ağası bu sınıfa mensuptur.
İlmiye : Din, eğitim ve adalet işlerinden sorumlu yetkililerdir. Kazasker
Kalemiye: Yazı işleri, bürokrasi ve ekonomi ile ilgilenenlerdir. Nişancı, Defterdar


Vezir-i Azam (Sadrazam)
•Padişahtan sonra devlet işlerinin yürütülmesinde en yetkili devlet adamıdır.
•Fatih Dönemine kadar padişahın olmadığı zamanlarda divana başkanlık eden sadrazamlar bu dönemden itibaren Divanın doğal başkanı olmuşlardır.
•Sadrazamlar padişahın sefere çıkmadığı zamanlarda Serdar-ı Ekrem unvanıyla orduyu komuta etmişlerdir.
•İstanbul’un genel sorumlusudur.
•Sadrazamın, padişahın mutlak vekili olduğunun en önemli kanıtı padişahın mührünü taşımasıdır.
•Vezir-i Azam, kubbealtı vezirliğine yükselmiş olanlar arasından seçilirdi.

Vezirler
•İlk vezir ataması Orhan Bey zamanında yapılmıştır.
•Devlet işlerinin yürütülmesinde sadrazama yardımcı olmuşlardır.
•Yükselme Dönemi‘nde sayıları 7’ye kadar yükselmiştir.

Kazasker (Kadıasker)
•I. Murat Dönemi‘nde kurulmuş olan makam Fatih Dönemi'nde Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği olarak ikiye ayrılmıştır. Rumeli kazaskeri daha üstündür.
•Adalet ve eğitim işlerinden sorumlu olan Kazaskerler divandaki üst düzey davalara bakmışlar, müderris ve kadı atamalarını yapmışlardır.

Nişancı:
•Padişah adına fermanlara ve beratlara, hükümdarın imzası olan tuğrasını çekmişlerdir.
•Nişancı, toprakların Tahrir Defterleri'ne geçirilmesi ve görevlilere dağıtımından (tapu - kadastro işlerinden) sorumludur.
•Devletin iç ve dış yazışmalarını yürütmüşlerdir.
•Nişancıya bağlı olan, Divan-ı Hümayun Kalemlerinin şefine Reisül Küttap denilmiştir.
•Reisülküttap XVII. yüzyıldan itibaren Divanin asıl üyesi olmuş ve dış işleri bakanlığı özelliğine kavuşmuştur.

Defterdar:
•Maliyeden sorumludur.
•Sayıları zamanla ikiye çıkmıştır.
•Rumeli defterdarı protokolde Anadolu defterdarından üstündür.

Şeyhül İslam (Müftü)
•Yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını denetlemiştir.
•Divanda gerekli hallerde bulunmuştur.
•Şeyhülislamın aldığı yazılı kararlara fetva denilmiştir.

Kaptanıderya:
•Donanma komutanıdır.
•Kanuni Dönemi'nde divan toplantılarına katılmaya başlamıştır.

Yeniçeri Ağası
•Yeniçerilerin komutanıdır.
•Yeniçeri Ağası vezir rütbesindeyse divan üyesi olmuştur.

İstanbul’un Yönetimi:

•İstanbul’un güvenlik ve düzeninden genel anlamda sadrazam sorumludur.
•Hukuk ve ceza işlerinde en üst görevli İstanbul (taht) kadısıdır.
•Şehirde güvenliği Yeniçeri ağası sağlamaktadır.
•Belediye hizmetleri şehremini tarafından görülmüştür.
•İstanbul’da bulunan bütün yöneticiler, bağlı oldukları sınıfın en üst derecesindeki memurlar olarak sayılmışlardır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ