Ana içeriğe atla

9- EGE VE YUNAN UYGARLIKLARI, ROMA UYGARLIĞI

EGE VE YUNAN UYGARLIKLARI
Girit Uygarlığı
•Ege uygarlıkları arasında en eski olanıdır.
•Güçlü bir krallık kurmuşlardır.


•Ege uygarlığının temelini oluşturmuşlardır.
•İlk denizciler Giritliler’dir.
•Mimaride gelişmişler, çok katlı saraylar yapmışlardır.
•Knossos Sarayı Giritlilerin günümüze ulaşmış en önemli mimari eseridir
•MÖ 1400’lerde Miken, MÖ 1200'de Dor istilasına uğramışlardır.

Miken Uygarlığı
•MÖ 2000'de Akalar tarafından kurulmuştur.
•Mora yarımadası, Yunanistan, Girit ve Kıbrıs'ı işgal etmişlerdir.
•Deniz ticaretinde gelişmişlerdir.
•Kuyu mezarları önemli eserleridir.
•Homeros’un İlyada destanına da konu olan Truva Savaşı Mikenlerle Truvalılar arasında yapılmıştır.
•Dorlar tarafından MÖ 1200'lerde ortadan kaldırılan bu medeniyetin en önemli mimari eseri Miken Şatosu'dur.

Yunan Uygarlığı
•MÖ 12. yüzyılda Dorlar, Akaların topraklarını istila ederek, Yunanistan'da şehir devletleri (polis) kurmuşlardır.
•Şehir devletleri yapılanması, Yunanistan’da siyasi birliğin olmadığının göstergesidir.
•İlk dönemlerde kralların idaresinde kalan şehir devletlerinde yönetim, ekonomik açıdan zenginliklerini artıran asiller tarafından ele geçirilmiştir.
•Atina, Korint, Sparta, Larissa gibi şehir devletleri vardır.
•Denizcilikte ilerlemişler ve kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
•Başta Zeus olmak üzere Olimpos dağında oturan tanrılar adına düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların temelini oluşturmuştur.
•Felsefede Aristo, Eflatun, edebiyatta Homeros (İlyada ve Odisse), tarihte Tukitides önemli bilim adamlarıdır.
•Atina da, sınıf farklılıklarından doğan huzursuzlukları gidermek amacıyla yapılan Dragon, Solon ve Klistenes kanunları Atina'yı demokrasinin beşiği yapmıştır. Klistenes halkı ilk defa yönetime katmıştır.

İskender İmparatorluğu (MÖ 359 - MÖ 232)
•Makedonya kralı İskender MÖ 4. yüzyılda Yunan şehir devletlerini hâkimiyeti altında bir araya getirmiş, Asya Seferi’ne çıkarak Anadolu, Suriye, Irak, Mısır, İran topraklarını ele geçirmiştir.
•MÖ 334’te başlayan bu hızlı siyasi yayılma sonucunda, ortaya, Doğu-Batı kültürünün kaynaşmasıyla oluşan Hellenistik Kültür çıkmıştır.
•Bu kültürün etkin olduğu MÖ 330-30 yılları arasında kalan döneme Hellenistik Dönem adı verilir.
•Bergama, Milet, Efes gibi şehirler, açılan büyük kütüphanelerle birer bilim merkezi hâline getirilmiştir. Bu yönüyle Hellenistik Dönem pek çok bilim dalında gelişmelere
•de yol açmıştır.
•Bergama’daki Zeus Tapınağı ve Asklepion Sağlık Merkezi önemli yapılardır.
•İskender'in ölümünden sonra ülke Makedonya, Asya ve Mısır krallıkları olmak üzere üçe ayrılmıştır.

ROMA UYGARLIĞI

Roma
•Roma şehri MÖ 753'te kurulmuştur.
•Romalılar tarafından kurulan devlet; krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerini yaşamıştır.
•Romalılar, sahip oldukları düzenli ve güçlü orduları sayesinde Akdeniz havzasının tamamını (Avrupa’nın güneyi, Anadolu, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika) ele geçirmişlerdir.
•Patriciler (yönetici) ile Plepler (halk) yönetim hakkı için çatışmalar yaşanmış, bu çatışmaları sona erdirebilmek amacıyla 12 Levha Kanunları hazırlanmıştır.
•Romalılar tarafından hazırlanan 12 Levha Kanunları günümüz çağdaş Avrupa hukukunun temellerini atmıştır.
•Kartaca ile yaklaşık yüzyıl süren Pön Savaşları yapılmıştır.
•Latin Alfabesi ve Miladi Takvime son şeklini vermişlerdir.
•Hz. İsa'nın getirdiği semavi din olan Hristiyanlık ilk önceleri yasaklanmıştır.
•Hristiyanlık 313’te Milano Fermanı ile serbest bırakılmış, 381’de ise resmî din hâline getirilmiştir.
•Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü sonrası 395’te "Doğu" ve "Batı« olarak ikiye ayrılmıştır.
•476’da Roma merkezli Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Doğu Roma (Bizans)
•İmparatorluğu ise 1453’e kadar yaşamıştır.
•Çiçero (Hitabet), Titus. Takitus (Tarih) önemli ilmi şahsiyetlerdir.
•Roma İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelen önemli eserler vardır. Bunlar:
•İstanbul'da: Ayasofya, Bozdoğan Kemeri, Yerebatan Sarayı, Çemberlitaş,
•Ankara'da: Augustus Tapınağı, Roma Hamamı
•Antalya'da: Aspendos Tiyatrosu.
•Niğde'de: Roma Havuzu

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. 2023 GÜNCEL   ÖRNEK SLAYTLARIMIZ SAYFANIN ALTINDADIR. % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL   + TEST  + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI. NASIL SATIN ALABİLİRİM? TOPLAM: 62 SLAYT /PDF =  300 TL Aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA  T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.Y erleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi sunu su hazırlanırken yeni ders kitabından yararlanılmıştır.  Bu   tarih sunuları   öğrenci

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ