Salı

7- ORTA ASYA UYGARLIKLARI, MISIR UYGARLIĞI

ORTA ASYA UYGARLIĞI

Orta Asya Kültürü
Anav Kültürü: Batı Türkistan'da ortaya çıkarılan Orta Asya'nın en eski kültürüdür.Afanesyevo Kültürü: Altay - Sayan dağlarının kuzeybatısında çıkarılmıştır. Türklerin en eski kültürüdür.

Karasuk Kültürü: Karasuk Nehri kenarında oluşturulmuş bir kültürdür.
Tagar Kültürü: Abakan bölgesinde oluşmuştur. İğne, bilezik, küpe, ok uçları mevcuttur.

Andronova Kültürü: Hazar denizinin kuzeydoğusundan Ural Dağlarına kadar geniş bir alana yayılmıştır. Tunç ve altın eşyalara ilk kez bu kültürde rastlanmıştır.

İskitler (Sakalar)
•İskitler, Karadeniz ve Hazar Denizi’nin kuzeyinde yaşamışlardır.
•Arkeolojik çalışmalar İskit kültürü ile Orta Asya Türk kültürü arasında büyük bir yakınlık olduğunu göstermektedir.
•İskit Devleti’nin ünlü hükümdarı Alp Er Tunga’dır.
•İskitler maden işlemeciliğinde ileri seviyeye ulaşmışlardır. Bozkırların kuyumcuları olarak adlandırılırlar
•Atlı göçebe bir topluluk olan İskitler, zaman içinde farklı kavimleri idareleri altında bulundurmuşlardır.

MISIR UYGARLIĞI

Mısır
•Nil nehri etrafında kurulmuştur.
•İlk dönemlerde şehir devletleri (nom) hâlinde teşkilatlanan devlet, zamanla merkezî bir krallık hâline gelmiştir.
•Mısır, firavun olarak bilinen tanrı–kralların baskıcı ve mutlak otoritesi ile yönetilmiştir.
•Mısır, etrafı çöllerle çevrili bir bölge olması nedeniyle istilalara pek fazla uğramamıştır.
•Mısırlılar Hititlerle Suriye topraklarını egemenlik altına almak amacıyla savaşmış ve iki devlet arasında tarihin ilk yazılı antlaşması olarak bilinen Kadeş Antlaşması imzalanmıştır (MÖ 1280).
•Ölümden sonra hayatın sürdüğüne inanan Mısırlılar ölülerini mumyalamışlardır.
•Mısırlılar Firavunlar için Piramid, halk için de labirent denilen mezarlar inşa etmiştir.
•Mısırlılarda dinî inançların, öbür dünya inancının güçlü olmasının etkisi ile anatomi, tıp, eczacılık ve mumyacılık; firavunun "tanrı-kral" sayılıp ona göre mezar yapılmak istenmesinden dolayı mimari; Nil'in taşma zamanının belirlenip ona göre tarımı düzenlemek için takvim (Güneş takvimi) yapılması ihtiyacı sonucunda astronomi; Nil taştıktan sonra tarla sınırlarını yeniden düzgünce çizebilmek amacıyla geometri geliştirilmiştir.
•Mısırlılar pi sayısını gerçek değerine en yakın hesaplamışlardır. Ayrıca dört işlemi ilk defa kullanmışlardır.
•Mısırlılar, hiyeroglif adı verilen bir yazı çeşidini kullanmışlardır.
•Yazı malzemesi olarak da bitki liflerinden elde edilen ve papirüs adı verilen kağıtlar üretmişlerdir.
•Perslerin bölgeyi işgali sonucunda, Mısır, bu devletin bir eyaleti durumuna gelmiştir.
•Makedonya Kralı İskender tarafından düzenlenen Asya Seferi, Mısır’ın İskender İmparatorluğu’nun siyasi egemenliği altına girmesine yol açmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

OSMANLI'YI KAHVEHANELER Mİ BİTİRDİ?