Ana içeriğe atla

54- ATATÜRK İLKELERİ

ATATÜRK İLKELERİ

Atatürk İlkeleri’nin Özellikleri
•Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
•Temelinde Türk kültürü vardır.
•Herhangi bir dış baskı, zorlama ve taklitçiliğe dayalı değildir.


•Akla ve bilime dayalıdır.
•Anlam ve amaç bakımından birbirini tamamlayan bir bütündür.
•Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlar.
•Milliyetçilik duygusuna dayalıdır.
•Türk İnkılabı ile uygulamaya konulmuştur.
•Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan temel altı ilke Cumhuriyet Halk Fırkasının programında yer almıştır.
•5 Şubat 1937’de, 1924 Anayasası’nda yapılan bir değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri olarak kabul edilen Atatürk İlkeleri anayasaya girmiştir.


CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyetçilik İlkesi ile İlgili Gelişmeler

Cumhuriyet doğrudan doğruya ulus egemenliğine dayanan, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının seçim ilkesine göre kurulduğu bir devlet yönetimidir.
•TBMM'nin açılması ile egemenliğin kaynağının ulusa dayandırılması, yöneticilerin seçim ilkesiyle belirlenmesi
•TBMM'nin aldığı karar: TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur ve Yasama. Yürütme TBMM'ye aittir.
•Cumhuriyet'in ilanı
•1921 ve 1924 anayasaları
•Saltanatın kaldırılması
•Halifeliğin kaldırılması
•Erkan-ı Harbiye’nin kapatılması
•Çok partili hayat denemeleri
•Kadınlara siyasi hak verilmesi
•Seçmenlik için gerekli tutulan vergi verir olma şartlarının kaldırılması

MİLLİYETÇİLİK

Milliyetçilik İlkesi ile İlgili Gelişmeler


Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırkçılığı reddeder. Laiktir, barışçı ve insancıldır. Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaç edinir.
•Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
•Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
•Kapitülasyonların kaldırılması
•Kabotaj Yasasının kabulü
•Koruyucu Gümrük Kanununun kabulü
•Türk Parasını Koruma Kanununun kabulü
•Merkez Bankasının kurulması
•Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi
•Misakımilli’nin kabul edilmesi
•Erzurum ve Sivas kongrelerindeki Vatan bir bütündür parçalanamaz kararı.

Ulusal bağımsızlık ,ulusal birlik ve beraberlik ve ülke bütünlüğü milliyetçilik ilkesinin bütünleyicileridir.

HALKÇILIK

Halkçılık İlkesi ile İlgili Gelişmeler

Halkçılık ilkesi, ülke sınırları içinde yaşayan değişik sosyal grupların mutluluk ve refahını artırmayı amaçlar. Halkçılıkta eşitlik esastır. Halkçılık ilkesi; cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal (zorunlu) bir sonucudur.
•Aşar Vergisi’nin kaldırılması
•Kılık-Kıyafet Kanununun kabulü
•Medeni Kanunun kabulü
•Kadınlara siyasal haklar verilmesi
•Soyadı Kanununun kabul edilmesi
•İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
•Sosyal devlet anlayışı halkçılık ilkesiyle ilgilidir.

LAİKLİK

Laiklikle İlkesi ile İlgili Gelişmeler


Yönetimde ve hukukta akıl ve bilimi rehber kabul eden ilkedir. Laik bir devlette yönetim, din kurallarına göre değil, toplum ihtiyaçlarının akılcı ve bilimsel yönden değerlendirilmesine göre yürütülür.
•Saltanatın kaldırılması
•Halifeliğin kaldırılması
•Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
•Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
•Medreselerin kapatılması
•Maarif Teşkilatının kurulması
•Kılık-Kıyafet Kanununun kabulü
•Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
•Türk Medeni Kanununun kabulü
•1924 Anayasasında yer alan Devletin dini İslamdır hükmünün 1928'de Anayasa dan çıkarılması
•Anayasa’ya 1937' de Laiklik maddesinin konulması
•Cumhurbaşkanı ve vekil yemin şeklinin değiştirilmesi

DEVLETÇİLİK


Devletçilik İlkesi ile İlgili Gelişmeler


Ekonomide devlet-ulus işbirliğidir. Devlet, halkın yararına yatırımlar yapar. Halkının ihtiyaçlarını karşılar ve refahını yükseltir. Bu yönüyle devletçilik, halkçılık ilkesine hizmet eder.
•1933’te planlı kalkınmaya geçiş anlamı taşıyan Devletçilik ilkesi bu yıldan itibaren uygulamaya konulmuştur.
•Demir, çimento, şeker fabrikalarının kurulması
•Sümerbank ve Etibank’ın kurulması
•I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması

İNKILAPÇILIK (DEVRİMCİLİK)

İnkılapçılık İlkesi ile İlgili Gelişmeler
•Devlet kurumlarının ve Türk Ulusunun değişen koşullara göre kendini yenilemesidir.
•Çağdışı kalmış kurumların kaldırılarak, yerine çağdaş kurumların kurulmasını öngörür
•Saat, ölçü, takvim, hafta tatili konularında yapılan değişiklikler İnkılapçılık ilkesi ile ilgilidir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

•Milli Egemenlik: Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir.
•Milli Bağımsızlık: Milliyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir.
•Çağdaşlaşma ve Batılılaşma: İnkılapçılığın bütünleyicisidir.
•Akılcılık ve Bilimsellik: Laiklik ilkesinin bütünleyicisidir.
•Yurtta Barış Dünyada Barış: Milliyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir,
•İnsan ve İnsanlık Sevgisi: İlkelerin tümünün bütünleyicisidir.
•Özgürlükçülük: Yasalar karşısında halkın özgürlüğünü ve halkçılığı ifade eder.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ