Ana içeriğe atla

TÜRKLER'İN İSLAMİYET'İ KABUL SÜRECİ NEDEN UZUN SÜRDÜ?

Türklerin İslam'a giriş süreci bugün kesin olarak biliniyor diyemeyiz. Müslüman Araplar; Mısır, Suriye, Mezopotamya ve İran'da  kolay ve çabuk başarı elde ederek İslamiyet'i yaydılar.
Fakat güçlü bir askeri sisteme sahip olan Türk aşiretleri karşısında bu hızlı başarıyı elde edemediler. Türkler arasında görülen çok dinli yapı İslamiyet'in yayılış sürecini uzatmıştır. Türk kavimlerin İslamlaşması düşünülenden daha uzun bir sürede gerçekleşmiştir.  Abbasilerden önce İslam İmparatorluğunu yöneten Emeviler'in izlemiş olduğu milliyetçi politika Türkler'in İslamiyete giriş sürecini olumsuz etkilemiştir.Türklerin Müslüman olmasında Abbasilerin izlemiş olduğu ılımlı politika da etkili olmuştur. Türklerin İslamiyete girişi X. asırdan sonra hız kazanmıştır. Bu asırdan itibaren Türkler kitleler halinde Müslüman olmuştur. 
İlk Müslüman Türk devleti Doğu Türkistan'da ortaya çıkan Karahanlılardır. 840 yılında kurulan Karahanlılar Satuk Buğra Han zamanında Müslümanlığı kabul etmiştir. Daha sonra Satuk Buğra Han Abdülkerim adını almıştır. Karahanlılar Müslümanlığı topluca kabul ettiler ama nasıl olduğu bir tartışma konusudur. Türklerin Müslüman oluşu çok uzun bir prosedürdür; ne silah zoruyla ne anlaşmayla. Belli ki çok uzun bir süreç içinde gerçekleşmiş ve dini misyonerlik formları da değişik olmuş.


Kaynak: İlber Ortaylı, Türklerin Tarihi, Timaş yayınları, İstanbul 2017

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI

GÜNCEL,  YENİ HAZIRLANDI YENİ MÜFREDATA UYGUN MUTLAKA İNCELEYİN  TOPLAM: 39 SLAYT + 39 PDF DOSYASI SADECE 100 TL NASIL SATIN ALABİLİRİM? TOPLAM: (6 DERS ) 39 SLAYT + 39 PDF DOSYASI = SADECE 100 TL Aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 1. ÜNİTE TARİH VE ZAMAN  TARİH 9 2. ÜNİTE İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ  TARİH 9 5. ÜNİTE İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU TARİH 10 2. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) TARİH 10 4. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ TARİH 10 7. ÜNİTE KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ  TARİH 11 1. ÜNİTE DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ TARİH 11 3. ÜNİTE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) TARİH 11 6. ÜNİTE XIX. VE XX YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT İNKILAP TARİHİ 1. ÜNİTE 20. YY BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA  İNKILAP TARİHİ 3. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI İNKILAP TARİHİ 8. ÜNİTE 21. YY EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.Y erleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi sunu su hazırlanırken yeni ders kitabından yararlanılmıştır.  Bu   tarih sunuları   öğrenci

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ