Salı

Mısır Uygarlığı

Mısır

Nil nehri etrafında kurulmuştur.

İlk dönemlerde şehir devletleri (nom) hâlinde teşkilatlanan devlet, zamanla merkezî bir krallık hâline gelmiştir.

Mısır, firavun olarak bilinen tanrı–kralların baskıcı ve mutlak otoritesi ile yönetilmiştir.

Mısır, etrafı çöllerle çevrili bir bölge olması nedeniyle istilalara pek fazla uğramamıştır.

Mısırlılar Hititlerle Suriye topraklarını egemenlik altına almak amacıyla savaşmış ve iki devlet arasında tarihin ilk yazılı antlaşması olarak bilinen Kadeş Antlaşması imzalanmıştır (MÖ 1280).

Ölümden sonra hayatın sürdüğüne inanan Mısırlılar ölülerini mumyalamışlardır.

Mısırlılar Firavunlar için Piramid, halk için de labirent denilen mezarlar inşa etmiştir.

Mısırlılarda dinî inançların, öbür dünya inancının güçlü olmasının etkisi ile anatomi, tıp, eczacılık ve mumyacılık; firavunun "tanrı-kral" sayılıp ona göre mezar yapılmak istenmesinden dolayı mimari; Nil'in taşma zamanının belirlenip ona göre tarımı
düzenlemek için takvim (Güneş takvimi) yapılması ihtiyacı sonucunda astronomi; Nil taştıktan sonra tarla sınırlarını yeniden düzgünce çizebilmek amacıyla geometri geliştirilmiştir.

Mısırlılar pi sayısını gerçek değerine en yakın hesaplamışlardır. Ayrıca dört işlemi ilk defa kullanmışlardır.
Mısırlılar, hiyeroglif adı verilen bir yazı çeşidini kullanmışlardır.

Yazı malzemesi olarak da bitki liflerinden elde edilen ve papirüs adı verilen kağıtlar üretmişlerdir.

Perslerin bölgeyi işgali sonucunda, Mısır, bu devletin bir eyaleti durumuna gelmiştir.

Makedonya Kralı İskender tarafından düzenlenen Asya Seferi, Mısır’ın İskender İmparatorluğu’nun siyasi egemenliği altına girmesine yol açmıştır.Mısır
Mısır özet
Mısır kısaca
Mısır Uygarlığı kısaca
Mısır Uygarlığı özet


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

OSMANLI'YI KAHVEHANELER Mİ BİTİRDİ?