Perşembe

Tarih Yazıcılığının Aşamaları nelerdir?

Tarih Yazıcılığının Aşamaları

Hitit yıllıkları, Kök Türk Kitabeleri, Rus kronikleri ve Osmanlı vekâyinameleri tarih yazıcılığı örnekleridir.

Hikayeci Tarihçilik: 
Geçmişte yaşanmış olayların bir hikâye tarzında ve insanüstü unsurlarla iç içe olarak aktarıldığı tarih yazımıdır.
Hikâyeci tarihçilikte "yer" ve "zaman" unsurlarına yer verilirken, neden-sonuç ilişkileri yeterince vurgulanmamıştır.
Herodotos, bu tarz tarih yazımının önemli temsilcilerindendir.

Öğretici Tarihçilik:
Toplumların millî kimliğini güçlendirmek ve onları ahlaki açıdan yüceltmek amacıyla; başarıları, zaferleri ve önemli kişilikleri öne çıkaran tarih yazımıdır.
Başarıların duygusal yönü vurgulanır. 
Öğretici bir tarih yazımını benimseyen tarihçiler genellikle başarısızlıkları ve yenilgileri konu edinmezler.
 İlk temsilcisi Yunanlı tarihçi Tukidides’tir

Sosyal Tarihçilik: 
Devletler arası askerî ve siyasi mücadelelerden daha çok, toplumların yaşam biçimlerini ve farklı alanlardaki faaliyetlerini konu edinen tarih yazımıdır.
İlk örnekleri XIX. yüzyılda Fransa’da verilen bu yazım tarzının bugün geniş bir araştırıcı ve okuyucu kitlesi vardır.

Araştırıcı Tarihçilik: 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan tarih yazım tarzıdır. 
Bu anlayışa göre, tarih çalışmalarında yer-zaman, neden-sonuç gibi unsurlar kesinlikle göz ardı edilmemelidir. 
Bilimsel yöntemler kullanılarak nesnel sonuçlara ulaşılmalıdır.
Tarih Yazıcılığının Aşamaları nelerdir?
Tarih Yazıcılığının Aşamaları özet
Tarih Yazıcılığının Aşamaları kısacaHiç yorum yok:

Yorum Gönderme

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

OSMANLI'YI KAHVEHANELER Mİ BİTİRDİ?