Perşembe

Tarihe Yardımcı Bilimler nelerdir?

Tarihe Yardımcı Bilimler

Coğrafya (yer bilimi):  Yeryüzü şekillerini ve iklim koşullarını inceler.

Arkeoloji (kazı bilimi): Geçen zaman içinde farklı nedenlere bağlı olarak toprak ve su altında kalmış tarihî malzemelerin ve kalıntıların kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılmasını sağlar.

Nümizmatik – Meskukat  (para bilimi): Paraları inceleyen bilim dalıdır.

Paleografya (yazı bilimi): Özellikle eski uygarlıklara ait yazı ve alfabeleri inceleyerek, eski metinlerin çözümlenmesine ve içerdikleri bilgilerin aydınlatılmasına yardımcı olur.

Epigrafya (kitabe bilimi): Kalıcı eserler üzerindeki yazıları (yazıt, kitabe gibi) inceleyen bilim dalıdır.

Filoloji (dil bilimi): Toplumlar tarafından kullanılan dilleri; farklı yönleri, özellikleri ve ilişkileri açısından konu edinen bilim dalıdır.

Antropoloji (ırk bilimi): Kafatası ve iskelet yapıları üzerinde çalışan ve bu şekilde ırkları ve toplumları sınıflandıran bilim dalıdır.

Kronoloji (takvim bilimi): Tarihî gelişmeleri, oluş zamanlarını dikkate alarak sıralar.

Diplomatik (yazışma bilimi): Devletler arası siyasi yazışmaları ve belgeleri inceler.

Etnografya (kültür bilimi): İnsan topluluklarının kültür, örf, gelenek ve göreneklerini inceleyen bilim dalıdır.

Sosyoloji (toplum bilimi): İnsan topluluklarının tarihî süreç içinde yaşadıkları
sosyal ve kültürel değişimleri inceleyerek tarih bilimine önemli bilgiler sağlar.

Toponimi: Geçmişte kurulan yerleşim merkezlerinin adlarını inceleyen bilim dalıdır.

Heraldik (arma bilimi): Geçmiş dönemlerde kullanılan armaları inceleyen bilim dalıdır.

Sigilografya (mühür bilimi): Geçmişte kullanılan mühürleri inceleyen bilim dalıdır.

Kimya- Karbon 14 (yaş bilimi): Tarihi bulguların ortalama yaşını tespit eder.Tarihe Yardımcı Bilimler özet
Tarihe Yardımcı Bilimler kısaca

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

OSMANLI'YI KAHVEHANELER Mİ BİTİRDİ?