Ana içeriğe atla

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYADA MEYDANA GELEN EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER
Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYADA MEYDANA GELEN EKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER


İş Hayatında Kadınlar

-I. Dünya Savaşı’nda çalışma hayatında kadın iş gücü daha da arttı.

-Erkeklerin savaşa gitmesiyle boşalan istihdam alanlarında kadınlar görev almaya başladı.

-II. Dünya Savaşı’yla kadının üretimdeki rolü ön plana çıktı.

-1960’lı yıllarda düşünce yapısında değişimler yaşanmaya başladı. Bu dönemde pek çok kadın hareketi doğdu.

-Eğitim düzeyi artan kadınlar, siyasal ve sendikal mücadelede aktif rol oynayıp cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı çıktılar.ABD Ekonomik Politikalarının Para Piyasalarına Etkileri

-1944 yılında yapılan görüşmeler sonucunda ABD ve İngiltere’nin öncülüğünde uluslararası para sistemi olarak Bretton Woods (Bırettın Vuds) sistemi kuruldu.

-ABD’nin Washington kentinde Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası kuruldu.

-Yeni oluşturulan uluslararası para sistemi ile dolar altına, diğer ülke paraları ise dolara göre sabitlendi. Bu şekilde ABD doları dünyada temel para birimi hâline geldi.

-II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ülkelerinin üretim güçleri düştü
ve altın stokları eridi.

Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar
-Soğuk Savaş Dönemi’nin en belirgin toplumsal gelişmesi olarak nitelendirilebilecek etmenlerden biri, dünyanın her yerinde görülen hızlı nüfus artışıydı.
-Hastalıkların önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi ortalama yaşam süresini olabildiğince artırdı.
-Soğuk Savaş Dönemi’nde ekonomi, ulaşım, haberleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelerle bilgi ve enformasyon çağına girildi.
-Ekonomi ve ticarette globalleşme devri başladı.
-Batı şehirlerinde nüfus artışları yaşandı.
-Şehir merkezlerini güvenli bulmayan zengin kesimler müstakil evlerin bulunduğu banliyölere (yörekent) yöneldiler.
-II. Dünya Savaşı sonrası otomobil, toplumun banliyölere yerleşmesini kolaylaştırarak banliyölerin gelişmesinde önemli rol oynadı ve metropoller ortaya çıktı.
-Şehirlerin fiziki yapısını değiştiren otomobiller toplumda yeni bir kültürün doğmasını sağladı.
-Kentleşme ile geleneksel insan ilişkileri tamamen farklılaştı.

Müzik
-1960’ların ABD’sinde nüfusun neredeyse yarısı henüz 25 yaşında değildi.
-Ailevi sorumluluğu olmayan, gelecek için endişe taşımayan bu gençler dünyayı sorgulamaya başladılar.
-Tepkiler ilk olarak Beatniks (Bitniks) grubuyla ortaya çıkmaya başladı.
-Beatniks grubu ailelerin reddettiği her şeyi benimsedi.
-Amerikan hayat tarzını reddeden bu grup daha ziyade siyahilerin yaptığı müzikten esinlenmiş yeni bir müziği, rock and rollu (rakınrol) oluşturdu.
-1956-1958 yılları arasında eserleri yorumlayış tarzıyla Elvis Presley , bazıları tarafından putlaştırılırken bazıları tarafından gençliği bozmakla suçlandı.
-Beatniks grubundan sonra 1963’e doğru hippi hareketi doğdu.
-Barışa ve şiddet karşıtlığına dayanan bu hareket, düşüncelerini aktarmada müziği bir araç olarak kullandı.

Sinema
-1960’larla birlikte ABD’nin Vietnam’daki direniş karşısında başarısız olması, siyahilerin yurttaşlık haklarıyla ilgili sürdürdükleri mücadele, kadınların feminist harekete katılımlarında görülen artış, gençlik ve sol hareketler tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da etkili oldu.
-Gençliğin başkaldırarak sokaklara dökülmesiyle gelişen bu hareketler tüm topluma yayıldı.
-Amerikan ideolojisine karşı bir duruş gelişti.
-Bu dönemin önemli filmleri arasında
Arthur Penn’den (Artur Pen) “Küçük Dev Adam” ,
Robert Altman’dan (Rabırt Eltmın) “Cephede Eğlence”
ve “Mc Cabe and Mrs. Miller” (Mek Keyb end Misıs Milır), Mike
Nichols’dan (Mayk Nikols) “Aşk Mevsimi” önemli bir yere sahiptir.
-1971’den itibaren Amerikan sinemasında muhafazakâr yönetmenler geleneksel, toplumsal kurumların ve değerlerin yeniden inşası noktasında önemli görevler üstlenmişlerdir.

Resim
-II. Dünya Savaşı sonrası New York, Paris’in elinden Batı sanatının başkenti unvanını aldı.
-Chagall (Şagıl), Ernst (Örnst), Lipehitz (Layfiz), Masson (Messin) gibi birçok tanınmış sanatçı Avrupa’dan Amerika’ya göç etti.
-1955-1965 yılları arasında etkisi görülen pop sanatının temsilcileri olan Roy Lichtenstein (Roy Liçestayn), Andy Warhol (Endi Varhol), Claes Oldenburg (Kıleys Oldınbörg) gibi sanatçılar şehirden etkilenen gerçekçi ve figüratif bir sanatı ortaya koydu.
-Bu akım halk kültüründen ve tüketim toplumundan beslenmekteydi.
-1960’lı yılların ortalarında Avrupa ve Amerika’da görülen op [optical (optikıl)] ve sinetik sanat, sezgi ile ortaya konan illüzyonların merkeze alındığı resimleri konu aldı.

Spor Organizasyonları
-Spor, iki blok arasındaki rekabetin savaşsız ortamda yaşanmasında önemli rol oynadı.
-Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında Akdeniz Olimpiyatları yapılmaya başlandı (1951).
-1955-1956 sezonundan itibaren Avrupa Futbol Şampiyon Kulüpler Kupası (UEFA) düzenlenmeye başlandı.
-Bu dönemdeki sportif mücadeleler devletlerin özel teşvikleri altında gerçekleşmekteydi.
-Olimpiyat felsefesi ile olimpiyat oyunları zaman zaman birbirine ters düştü.
-Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 1948 Londra Olimpiyatları’nda savaş suçlusu olarak kabul ettiği Almanya ve Japonya’yı oyunlara kabul etmedi.
-Dünya barışını sağlamaya yönelik olarak ilk kez 1952 Helsinki Olimpiyatları’nda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oyunlara davet edildi.
-Zaman içerisinde spor, açıkça siyasal bir araç olarak kullanıldı.

Nükleer Enerji
-Amerika ve SSCB, bu dönemde nükleer silah yarışının içine girdi.
-Nükleer enerjinin sivil alanda kullanımı, elektrik üretimini sağladı.
-1973’te yaşanan petrol krizi Batılı ülkelerin nükleer enerjiye verdikleri önemi artırdı.
-Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya gibi devletlerde nükleer enerjiye olan bağımlılık arttı.
-İngiltere, ilk genel ticari nükleer santralini Ekim 1956’da Calder Hall’de (Kaldır Hol) açtı.
-Fransa, 1956’da Bagnols-sur-Ceze’de (Benyöln sü sez) ilk nükleer elektrik santralini açtı.
-Almanya, 1956’da bir Atom Enerjisi Bakanlığı kurdu ve ilk reaktörünü 1962’de Bavyera’daki Kahl’da açtı.
-Nükleer enerji kapasitesindeki hızlı artış 1950’den 1980’e kadar Avrupa’ya damgasını vurdu.

Uzay
-Ruslar 1957’de ilk yapay uydu olan Sputnik’i (yoldaş) yörüngeye yerleştirdi.
-Dört yıl sonra da Sovyet kozmonotlar, uzayda Dünya çevresinde tur attılar.
-Sovyetler, Sputnik’i propaganda aracı olarak kullanmakta gecikmedi.
-Yuri Gagarin, 1961’de Rus roketi Vostok 1 ile uzaya gitmeyi başaran ilk insan oldu.
-ABD’de Ekim 1958’de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kuruldu.
-Ruslara yetişme gayretindeki ABD’nin 1969’da Ay’a gönderdiği astronot Neil Armstrong (Neil Armsıtrong), Ay’a ayak basan ilk insan oldu.
-Armstrong Ay’a ilk ayak bastığında
“Bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım…” diyerek olayın önemine dikkat çekti.

DNA
-James Dewey Watson (Ceyms Devey Vatsın), Francis Crick (Françis Krik) ile DNA’nın ikili sarmal yapısı üzerine çalışmalar yaptı ve bu çalışmalarıyla 1962’de Nobel Ödülü’nü aldı.
-1973’te DNA’nın kimyasal yapısı çözülerek organik olayları kimyasal görünümlerine indirgeme yolundaki gelişmeler kaydedildi.
-Biyoteknolojide sağlanan gelişmeler de tıbbi ve tarımsal yatırımların başlıca alanı oldu.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ