Ana içeriğe atla

2023-2024 TARİH DERSİ 2. DÖNEM İLÇE ZÜMRESİ İNDİR

 Tarih Dersi  2. Dönem İlçe Zümre Öğretmenler Kurulu

Bu sayfada Tarih Dersi İlçe Zümre toplantı tutanağına ulaşacaksınız. Eğitimde işbirliğinin en önemli platformlarından biri de ilçe zümre öğretmenler kuruludur. Bu kurul, aynı branşta çalışan öğretmenlerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, ortak bir eğitim dili ve materyalleri oluşturmaları için önemli bir fırsat sunar.


Tarih dersi 2. dönem ilçe zümre toplantı tutanağının word halini sayfanın sonundaki linkten indirebilirsiniz.

İlçe zümre öğretmenler kurulu nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi"ne göre, ilçe zümre öğretmenler kurulu, aynı branşta çalışan öğretmenlerin bir araya gelerek eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirmek için oluşturduğu bir kuruldur. Bu kurul, her eğitim öğretim yılı başında, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç kez toplanır. Toplantılarda, müfredat, ders kitapları, ölçme ve değerlendirme, proje ve etkinlikler gibi konularda görüşmeler yapılır ve ortak kararlar alınır.

İlçe zümre öğretmenler kurulunun faydaları:

Ortak Eğitim Dili Oluşturma: Zümre toplantıları, öğretmenlerin ortak bir eğitim dili oluşturmasına ve kullanmasına imkan verir. Bu sayede, tüm öğrenciler aynı standartlarda eğitim alır ve müfredat daha etkili bir şekilde işlenir. Deneyim Paylaşımı: Farklı deneyimlere sahip öğretmenler, zümre toplantılarında bilgi ve deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden öğrenebilir ve yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirebilirler. Materyal Geliştirme: Zümre öğretmenleri, birlikte çalışarak ders materyalleri ve etkinlikleri hazırlayabilir ve bunları diğer öğretmenlerle paylaşabilirler. Bu sayede, dersler daha ilgi çekici ve öğrenme daha kalıcı hale gelir. Sorun Çözme: Zümre toplantıları, öğretmenlerin dersle ilgili yaşadıkları sorunları paylaşmaları ve birlikte çözüm üretmeleri için bir platform sağlar. Eğitimde Kalite Artışı: Zümre toplantıları, eğitimde kalite artışında önemli bir rol oynar. Öğretmenler arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımı, öğrenci başarısını doğrudan etkiler.

İlçe zümre öğretmenler kurulu toplantılarında neler konuşulur?

Toplantılarda gündemde yer alan birçok konu konuşulur. Bunlardan bazıları şunlardır: Müfredat ve ders kitaplarının değerlendirilmesi Öğretim yöntem ve teknikleri Ölçme ve değerlendirme araçları Proje ve etkinlikler Öğrenci başarısının artırılması için yapılacak çalışmalar Mesleki gelişim çalışmaları Güncel eğitim konuları

Sonuç

İlçe zümre öğretmenler kurulu, eğitimde işbirliğinin ve koordinasyonun en önemli platformlarından biridir. Bu kurulun etkin çalışması, eğitimde kalite artışı ve öğrenci başarısının yükselmesi için büyük önem taşımaktadır.

2023–2024 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM
TARİH DERSİ TOKAT İLİ TURHAL İLÇESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama 2) 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi 3) Yıllık planlar ve kazanımların gözden geçirilmesi 4) I. Dönem başarısı ve ortak sınavların değerlendirilmesi 5) Başarıyı artırıcı tedbirler 6) Diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği 7) Öğrenci velileri ile iş birliğinin yapılması 8) Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

1-AÇILIŞ VE YOKLAMA

Tokat ili Turhal ilçesi Tarih dersi zümre öğretmenleri 08/02/2024 saat 16.00’da, zümre başkanı Muhsin Demir başkanlığında Şehit Ahmet Atilla Güneş MTAL toplandı. Yapılan yoklamada eksik olmadığı görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları Ve Zümreleri Yönergesi doğrultusunda aşağıdaki gündem maddeleri oluşturularak toplantıya geçildi.

2- 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM ZÜMRE KARARLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem Zümre toplantı tutanağı okundu. Derslerin işlenişi ile ilgili ilk toplantıda alınan kararlara büyük oranda uyulduğu görüldü. ………………………….”Bir önceki toplantıda Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinliklerine ilçe genelinde katkı sağlanması ile ilgili karar alınmıştı. Bu doğrultuda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçen öğretmenlerimize olumlu yanıt verilmemiştir. Bu kutlamaların belediye ve kaymakamlık himayesinde yapılacağı belirtilmiştir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinliklerine eğitim-öğretim yılının sonuna kadar okullar bünyesinde devam edilmesine karar verilmiştir.

3- 2023-2024 YILLIK DERS PLANLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Yıllık planlar ve kazanımlar incelenerek derslerin; planlar ve kazanımlar doğrultusunda işlendiği ifade edildi.

4- I. DÖNEM BAŞARISI ve ORTAK SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

…………………………………..; her okulun şartlarının farklı olduğunu belirterek okulların başarı durumlarına göre velilerle görüşmek, öğrencileri rehberlik servisine yönlendirmek, ders çalışma yöntemlerinin tekrar anlatılması gibi ek önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. ………………………………….. 9. Sınıflarda 1. Dönem 2.sınavların il genelinde ortak yapıldığını soruların genel olarak kazanımları ölçtüğünü belirtti. ………………………………… ortak sınavlarda okul türlerine göre ayrı ayrı soruların oluşturulmamasının yanlış olduğunu belirtti.

5- BAŞARIYI ARTIRICI TEDBİRLER

……………………………………. söz alarak; başarıyı artırmak için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Derslerde soru-cevap metodunun kullanılmasının, özellikle haritalar ve slaytlar gibi görsellerle derslerin desteklenmesinin yararlı olacağını belirtti. ……………………………………… Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için wordwall uygulamasının kullanılabileceğini belirtti. Öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik alınan kararlar 1-Verimli çalışma yönteminin öğrenciye öğretilmesi 2. Haritaların etkileşimli tahtada bir klasörde toplanması sağlanarak derslerde ve teneffüslerde öğrenci ve öğretmenin elinin altında olması sağlanmalı. 3. Hazırlanacak olan sunu ve internet üzerinden bulunabilecek belgesel ve video anlatımlarla konular desteklenirse başarının daha da artacağına inandığını dile getirdi. 4. EBA üzerinden ve diğer internet sitelerinde bulunabilen animasyon, bulmaca, oyun ve yarışmaların derste kullanılması gerektiği. 5. odsgm.meb.gov.tr üzerinden test soruları indirilerek akıllı tahtada bir klasör oluşturulmasının sağlanması. 6. Aynı testlerin öğrenciler tarafından çözülmesinin sağlanması. 7. Derse hazır gelen öğrencilerin gerekirse performans notu ile ödüllendirilerek, hazırlıksız gelenin uyarılması 8. Sınıf öğretmenleri ile öğrenciler hakkında görüş alış-verişinde bulunulması 9. Problemli öğrencilerin okul rehberlik servisi ile görüştürülmesi/görüşülmesi 10. Başarısız öğrencilerin velileri ile sürekli iş birliğinin sağlanması 11. Wordwall gibi eğitim araçlarının derslerde kullanılması.

6- DİĞER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Konuların özelliğine göre Edebiyat, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Coğrafya Öğretmenleri ile iş birliği yapılarak gerekirse derse alınmalarının sağlanmasına karar verildi. Tarih öğretmeni ……………………………. “ 9. sınıf Tarih dersi ünitelerinden İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesinde Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni ile işbirliği yapılması faydalı olacaktır” şeklinde görüş belirtti. Tarih Öğretmeni ………………………….. , Tarih dersi için en önemli materyalin haritalar olduğunu belirtti ve sürekli olarak Coğrafya Öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

7- ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE İŞ BİRLİĞİNİN YAPILMASI

Öğrenci başarısının artırılması için velilerle sürekli iş birliğine gidileceği ifade edildi. Bu amaçla sınıf rehber ve okul rehber öğretmenleriyle sürekli iş birliği içinde olunacağı ifade edildi. Veli görüşmelerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi: *Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri anlatılırken aynı zamanda başarılı ve olumlu yanları anlatılmalı öğretmen-öğrenci-veli iş birliği sağlanmalıdır. *Öğrencilerin gelişim özellikleri konularında veliler bilgilendirilmelidir. *Anne ve babaların çocuklarının eğitimlerinde rol almaları sağlanmalı gerekirse okul rehberlik servisi ile iş birliği yapılarak okulda konferanslar düzenlenmelidir.

8- DİLEK VE TEMENNİLER

Toplantıya katılan öğretmenler 2023–2024 eğitim- öğretim yılı ikinci kanaat döneminin daha başarılı geçmesi temennisinde bulundular. Görüşülecek konu kalmadığından Zümre Başkan Muhsin DEMİR tarafından toplantı sonlandırıldı. TURHAL İLÇESİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINA KATILAN ÖĞRETMENLER

ADI SOYADI OKULU TELEFON İMZA

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ