Ana içeriğe atla

Güncel Zümre Yönergesi ile uyumlu Tarih Dersi Zümre Toplantı Tutanakları İndir

Tarih Dersi Grubu Güncel Zümre Toplantı Tutanakları

Bu yazımızın sonundaki linklerden güncel Tarih zümresi 1. dönem, 2. dönem, sene sonu zümre, kasım ve nisan ayı tarih zümre toplantı tutanaklarını indirebilirsiniz. Zümreler eğitim kurumlarında, aynı sınıfı okutan veya aynı alanda görev alan öğretmenlerden oluşan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için bir araya gelen gruplardır.

İçindekiler

Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri Nedir?
Zümrelerin Amaçları
Zümrelerin Görevleri
Zümre Toplantıları ne Zaman yapılır
Zümrelerde Görüşülen Konular
Ek Bilgiler
Sonuç
Giriş
2. Dönem Tarih Zümre Tutanağı Örneği (Güncel)
2023-2024 Tarih Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı İndir (Güncel)
Tarih Zümresi 2. Dönem İndir (Daha kapsamlı ve güncel)

Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri Nedir?

Eğitim kurumlarında, aynı sınıfı okutan veya aynı alanda görev alan öğretmenlerden oluşan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için bir araya gelen gruplardır. Tarih zümre öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri ve mevzuatları doğrultusunda çalışmalar yürütür.

Zümrelerin Amaçları:

Eğitim ve öğretim programlarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
Öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmek.
Öğrenci başarısını artırmak.
Öğretmenler arasında işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek.
Mesleki gelişimi teşvik etmek.

Zümrelerin Görevleri:

Öğretim programlarını incelemek ve değerlendirmek.
Ders planları ve yıllık planlar hazırlamak.
Ortak sınavlar ve değerlendirme araçları hazırlamak.
Öğrenci başarısını analiz etmek ve değerlendirmek.
Mesleki gelişime yönelik çalışmalar düzenlemek.
Eğitim ve öğretimle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek.

Zümre Toplantıları ne Zaman Yapılır

Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlarda yapılır. Ayrıca ortaöğretim kurumlarında Kasım ve Nisan aylarında da zümre toplantıları yapılır.
Toplantılar ders saatleri dışında yapılır.
Toplantı gündemi en az 5 gün önceden ilgililere duyurulur.
Toplantılarda alınan kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.


Zümrelerde Görüşülen Konular:

Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi.
Öğretim programlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Ders planları ve yıllık planların hazırlanması.
Ortak sınavlar ve değerlendirme araçlarının hazırlanması.
Öğrenci başarısının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
Mesleki gelişime yönelik çalışmaların planlanması.
Eğitim ve öğretimle ilgili güncel gelişmelerin takip edilmesi.
Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmaları.

Ek Bilgiler:

Zümrelerin çalışma usul ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri ve mevzuatlarında belirtilmiştir.
Zümrelerin etkin çalışmaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmada önemli rol oynar.


Sonuç

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan yapılardır. Zümrelerin etkin çalışmaları, öğrenci başarısını artırmada ve eğitim-öğretim kalitesini yükseltmede önemli bir katkı sağlayacaktır.

2023–2024 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI ŞEHİT AHMET ATİLLA GÜNEŞ MTAL
II. DÖNEM TARİH GRUBU DERSLERİ 
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO: 4  
TARİH: 12.02.2024 / 16:00  
YER: C4 Sınıfı
KATILANLAR: Muhsin DEMİR, Öznur Altındal ve Necati Dağ
TARİH GRUBU ZÜMRE DERSLERİ: Tarih-9, Tarih-10, Tarih-11, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük-12
DAYANAK: 
1-) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği   -Madde-111-
2-) 25.08.2017 Tarihli, 83203306-10.04-E.12827610 Sayılı MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 
3-) 27.08.2019 Tarihli, 83203306-10.04-E.15362682 Sayılı Yönerge Taslağı Konulu Resmî Yazı
4-) 05.01.2024 Tarihli, E-83203306-10.04-93704637 Sayılı, Yönerge Değişikliği Konulu Resmî Yazı

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama
2. Birinci dönem zümre toplantısında alınan kararlar,
3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
4. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
5. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
7. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği ve esaslarının belirlenmesi
8. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
10. Sınavların planlanması,
11. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
12. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
13. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
14. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
15. TYT- AYT Çalışmalarının Planlanması, 
16. Okul aile iş birliği ve veli toplantıları
17. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

1. Açılış ve yoklama
Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı Muhsin DEMİR açılış konuşması ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları Ve Zümreleri Yönergesi doğrultusunda oluşturulan gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Birinci dönem zümre toplantısında alınan kararlar,
2023-2024 Eğitim- Öğretim Yılı 1. dönemi zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı, Öznur ALTINDAL tarafından okundu. Alınan kararlara büyük oranda uyulduğu görülmüştür.
3- Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
Tarih öğretmeni Necati Dağ 1. dönemde olduğu gibi 2. Dönem de hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık planlar çerçevesinde derslerin işlenmeye devam edileceğini belirtti.
4- Atatürkçülükle ilgili konular,
2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konularla gözden geçirildi. Zümre başkanı Muhsin DEMİR yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. 
5- Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, 
Necati DAĞ ; EBA’nın etkin kullanımının çok önemli olduğunu belirtti. 1.Dönem etkileşimli tahtaların çok verimli kullanıldığını ve oyunlarla öğrencilerin derse olan motivasyonunun arttırıldığını belirtti. Derslerde uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi hususunda sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağında yer alan kararlar zümre öğretmeni Necati DAĞ tarafından okundu. Zümre başkanı Muhsin DEMİR derslerde uygulanan farklı yöntem ve tekniklerin başarıyı arttırdığı ve 2. dönemde de farklı yöntem ve tekniklerin uygulanabileceğini belirtti.

6- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ihtiyaç duyan öğrencilere 1. dönemde olduğu gibi 2. dönemde de aynı şekilde ilgili davranılmasına karar verildi.
7- Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği ve esaslarının belirlenmesi,
Özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı zümreleri ile  1. dönem yapılan iş birliğinin aynı şekilde 2. dönemde de devam ettirilmesi kararı alındı.
8- Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
Öznur ALTINDAL; ”Tarih öğretmenleri teknolojiyi yakından takip etmeli ve teknolojik aletleri derslerde kullanmalı. Özellikle akıllı tahta uygulamaları ve web 2.0 araçları derslerde etkin kullanılmalı. Öğretmenler etkinliklerini, testlerini, videolarını akıllı tahta üzerinden daha rahat anlatabilirler. Hazırladıkları notları PDF ye, PNG ye, Power Point sunumuna vb dönüştürdüklerinde akıllı tahtada sunum yapmaları daha kolay olmaktadır.
Akıllı tahtada çok hızlı soru çözülmektedir. Kısaca her öğretmen akıllı tahtayı derslerinde kullanmak zorundadır.” dedi.
9- Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
Tarih öğretmeni Necati DAĞ dönem içerisinde MEB tarafından hazırlanan ders kitapları ve yardımcı kaynaklar etkin olarak kullanılmalıdır dedi. Ayrıca MEB tarafından hazırlanan EBA, OGMMATERYAL gibi dijital ortamların da öğrenci başarısına katkı sağlayacağını belirtti.


10- Ortak sınavların planlanması,
Tarih öğretmeni Öznur ALTINDAL yazılı sınav tarihleri MEB tarafından hazırlanan yıllık planlarda belirtilen tarihlere göre ayarlanmıştır. Yazılı tarihleri öğrencilere 1 hafta öncesinden duyurulabilir dedi.

Yazılı sınavların yönetmelik hükümlerinde aşağıdaki gibi hazırlanmasına karar verilmiştir. 
Tarih derslerinde sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanacak ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanacaktır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilecektir. 
Sınavlar hazırlanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kazanım dağılım tablosundaki senaryolar dikkate alınacaktır.
Ders içi etkinlik notları ve proje notları ölçeklere dayandırılarak verilecektir. 
Proje ödevleri verilmiş olup ödevlerin nisan ayı içerisinde puanlaması yapılacaktır. Kaynaştırma öğrencilerine yönelik BEP doğrultusunda sınavlar yapılacaktır. Sınavlara mazeretsiz girmeyen ve projelerini teslim etmeyen öğrencilerin velilerine haber verilecek, okul idaresi bilgilendirilecek buna rağmen sınava katılmadıysa ve proje getirmediyse E okul sistemine G (GİRMEDİ) yazılacaktır.

11- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalara etkin katılımını sağlanmasını önemi konusunda fikir birliğine varıldı. 
12- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
1.Dönem olduğu gibi, ölçme ve değerlendirme işleminin önemi üzerinde durularak objektif olunması gerektiği, öğrencilerin başarıya ulaşmasında ve istenilen davranışların ve bilgilerin kazanılıp kazanılmadığı hususunda, başarı düzeylerinin belirlenmesinde ölçme ve değerlendirmenin önemli bir yere sahip olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. 
Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarı yılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre tedbirler alınmasına karar verildi.
13- Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması, 
Tarih dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıf proje ödev konuları belirlendi. E okul sistemine girildi. Proje teslim tarihi olarak Nisan ayının ilk haftası olarak e okula girildi.
14- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi, 
Tarih öğretmeni Necati DAĞ okulda ve derste iş sağlığı ve güvenliği için; MEB tarafından hazırlanan “ISG Okul Rehberi’nin kullanılmasına, sorumluluğun sadece okul yönetiminde değil tüm öğretmenlerde olduğunun unutulmamasına, okul ortamındaki önlenebilir ve ön görülebilir bütün risklerin tespit edilip önlemlerin alınması için “iş sağlığı ve güvenliği (İSG)” amaçlı okul yönetiminde hazırlanan plana uyulmasına karar verilmiştir.
15- TYT- AYT Çalışmalarının Planlanması, 
Muhsin DEMİR; YKS başvuru sürecinin başladığını ve öğrencilere gerekli duyuruların okul idaresi ve öğretmenler tarafından yapıldığını belirtti. Okulumuzda DYK (Destekleme ve Yetiştirme) kursu olmadığı için öğrencilerin diğer okullarda açılan kurslara yönlendirildiği belirtildi. TYT ve AYT sınavlarına hazırlık için MEB tarafından yapılan denemelere öğrencilerin eksiksiz katılımının sağlanması gerektiği belirtildi.

16- Okul aile iş birliği ve veli toplantıları; 
1.dönemde olduğu gibi 2. Dönemde de okul- aile iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.
17- Dilek ve temenniler
Zümre başkanı Muhsin DEMİR eğitim-Öğretim yılının 2. dönemi tüm okul paydaşları için hayırlı olsun diyerek toplantıyı sonlandırdı. 
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ