Ana içeriğe atla

2023-2024 TARİH DERSİ SENE SONU ZÜMRESİ İNDİR

GÜNCEL YIL SONU TARİH DERSİ ZÜMRESİ İNDİR


Bu yazımızın sonundaki linklerden güncel Tarih zümresi 1. dönem, 2. dönem, sene sonu zümre, kasım ve nisan ayı tarih zümre toplantı tutanaklarını indirebilirsiniz. Zümreler eğitim kurumlarında, aynı sınıfı okutan veya aynı alanda görev alan öğretmenlerden oluşan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için bir araya gelen gruplardır.
İçindekiler
Tarih dersi Sene sonu zümre toplantı tutanağı indir
Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri Nedir?
Zümrelerin Amaçları
Zümrelerin Görevleri
Zümre Toplantıları ne Zaman yapılır
Zümrelerde Görüşülen Konular

2023–2024 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI WORD tıkla indir

Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri Nedir?

Eğitim kurumlarında, aynı sınıfı okutan veya aynı alanda görev alan öğretmenlerden oluşan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için bir araya gelen gruplardır. Tarih zümre öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri ve mevzuatları doğrultusunda çalışmalar yürütür.

Zümrelerin Amaçları:

Eğitim ve öğretim programlarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
Öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmek.
Öğrenci başarısını artırmak.
Öğretmenler arasında işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek.
Mesleki gelişimi teşvik etmek.

Zümrelerin Görevleri:

Öğretim programlarını incelemek ve değerlendirmek.
Ders planları ve yıllık planlar hazırlamak.
Ortak sınavlar ve değerlendirme araçları hazırlamak.
Öğrenci başarısını analiz etmek ve değerlendirmek.
Mesleki gelişime yönelik çalışmalar düzenlemek.
Eğitim ve öğretimle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek.

Zümre Toplantıları ne Zaman Yapılır

Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlarda yapılır. Ayrıca ortaöğretim kurumlarında Kasım ve Nisan aylarında da zümre toplantıları yapılır.
Toplantılar ders saatleri dışında yapılır.
Toplantı gündemi en az 5 gün önceden ilgililere duyurulur.
Toplantılarda alınan kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.

Zümrelerde Görüşülen Konular:

Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi.
Öğretim programlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Ders planları ve yıllık planların hazırlanması.
Ortak sınavlar ve değerlendirme araçlarının hazırlanması.
Öğrenci başarısının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
Mesleki gelişime yönelik çalışmaların planlanması.
Eğitim ve öğretimle ilgili güncel gelişmelerin takip edilmesi.
Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmaları.

Ek Bilgiler:

Zümrelerin çalışma usul ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri ve mevzuatlarında belirtilmiştir.
Zümrelerin etkin çalışmaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmada önemli rol oynar.

Sonuç

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan yapılardır. Zümrelerin etkin çalışmaları, öğrenci başarısını artırmada ve eğitim-öğretim kalitesini yükseltmede önemli bir katkı sağlayacaktır.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ŞEHİT AHMET ATİLLA GÜNEŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SENE SONU TARİH ZÜMRESİ


Toplantı Tarihi: 25/06/2024  
Toplantı Saati: 13.00- 14.30
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar: Muhsin DEMİR, Necati DAĞ, Öznur Altındal
Karar No:3

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama, 
 2. 2023-2024 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi
 3. 2024 Tarih dersi ve T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarının incelenmesi
 4. Diğer zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliğinin değerlendirilmesi,
 5. Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,
 6. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
 7. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için önlemler alınması,
 8. Öğretim yöntem ve teknikleri,
 9. Ölçme ve değerlendirme
 10. Öğrenci velileri ile ilişkiler
 11. Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri
 12. Dilek ve temenniler. Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Açılış ve yoklama
Yapılan yoklamada Muhsin DEMİR, Necati DAĞ ve Öznur Altındal’ın toplantıda hazır olduğu görülü.

2- 2023-2024 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi
Birinci ve ikinci dönem zümre öğretmenler kurulu kararları incelendi, kararlara büyük ölçüde uyulduğu görüldü. Tarih dersi öğretmeni Öznur Altındal öğrencilerin başarı düzeyinin çok yüksek olmadığını belirtti. Öğrencilerin derslere karşı çok ilgisiz olduklarını ekledi. Öğrenci başarısının artırmak amacıyla derslerde akıllı tahtanın kullanıldığını, soru çözümü yapıldığını, wordwall gibi internet ortamlarının kullanıldığını ayrıca velilerle işbirliği yapıldığını belirtti. Ancak bu çalışmalara rağmen istenen başarının yakalanamadığını belirtti.
Tarih öğretmeni Necati Dağ; sınıf başarı ortalamalarının %70’in üzerinde olduğunu ancak bunun daha da artırılması gerektiğini söyledi.

3- 2024 Tarih dersi ve T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarının incelenmesi
Tarih dersi zümre başkanı Muhsin Demir; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tarih dersi ve T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacağını belirtti. Gelecek yıl 9. Sınıf tarih dersi yeni programa göre işlenecek dedi. Yeni programın daha sade ve etkinlik ağırlıklı olduğunu belirtti. Necati Dağ yeni programın daha iyi anlaşılabilmesi için ders kitaplarının yazım aşamasının bitmesi gerektiğini söyledi.

4- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliğinin değerlendirilmesi,
Öznur Altındal; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya zümreleri ile işbirliği yapıldığını belirtti.
Tarih dersi öğretmeni Emrah U Önümzdeki eğitim öğretim yılında da bu işbirliğinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

5- Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler
Gelecek eğitim ve öğretim yılında başarının arttırılabilmesi için neler yapılabileceği görüşülerek aşağıdaki ilkeler tespit edilip karara bağlandı;
Konularla ilgili kavramların önceden tespit edilip, sınıfta açıklanması,
Derslerde daha çok zihin haritalarının kullanılması,
Tarih dersi ile ilgili web araçlarının kullanılması,
Daha çok resim, kart, harita, video ve atlaslardan yararlanılması,
Öğrencilere günlük hazırlık çalışmaları verilmesi,
Ödevlerini yapmayan öğrencilerin velileri ile görüşülmesi.
Ders çalışma yöntemlerinin rehberlik derslerinde rehber öğretmen tarafından anlatması için iş birliği yapılması.
Yapay zeka araçlarının öğrenciler tarafından kullanılmasının teşvik edilmesi,
Türk büyüklerinin hayatları ve başarıları ile ilgili açıklama ve bilgilerin verilmesi,
Okul araç-gereçlerin titizlikle kullanması.
Derse geçmeden önce önceki konunun tekrar edilmesi.
Öğrencilerin derse daha fazla aktif katılımının sağlanması,
Diğer zümre öğretmenleri ve veliler ile işbirliğine gidilerek sorunların giderilmesine çalışılması ve öğrencilere düzenli ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması.

6- Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
Necati Dağ; öğretim programında yer alan bütün kazanımların öğrencilere verildiğini sadece derslere katılmayan öğrencilerin kazanımlarının eksik olduğunu söyledi. Muhsin Demir; bütün sınıflarda konuların tam olarak işlendiğini, işlenmeyen ünitenin kalmadığını belirtti.

7- Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için önlemler alınması,
Necati Dağ; BEP çerçevesinde kaynaştırma öğrencileriyle ders işlendiğini, onların yazılı sınavlarının ayrı hazırlandığını belirtti. 

8- Öğretim yöntem ve teknikleri
Öznur Altındal; Eba da harita ve görsellerin etkin kullanıldığını belirtti. Öğrencilerin odaklanma süresinin her geçen gün kısaldığını söyleyen Öznur Altındal daha fazla öğrencinin aktif olduğu yöntemlerin kullanılması gerektiğini söyledi

Gelecek eğitim öğretim yılında konular işlenirken soru-cevap, diyalog, bireysel çalışma, okuma, anlatım tartışma yöntem tekniklerinin kullanılmasına, konuların yerine göre şiir, hatıra ve fıkra ile zenginleştirilmesine karar verildi. Öğrencilerin dikkatlerinin canlı tutulması, öğrenci başarısının yükseltilmesi için konuların haritalardan yer göstererek işlenmesine, gerektiğinde plan, kroki ve harita çizilmesine, ders araç-gereçlerinin yanında çeşitli basılı yayınlardan, filmlerden faydalanmasına, soru-cevap ve tartışma tekniklerine daha fazla zaman ayrılarak öğrencilerin derse aktif katılımının artırılmasına karar verildi. Konular işlenirken sık sık günümüzdeki benzer olaylarla bağlantı kurularak yorum yaptırılmasının faydalı olduğu bir kez daha vurgulanarak bu konuya aynı özenin gösterilmesine devam edilmesi kararı verildi.
Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler;
— Düz anlatım,
— Soru – cevap
— Tartışma tekniği
— Not tutturma
— Özetleme

Konular arasında bağlantı kurulmalı, bir önceki konunun gerekirse özeti yapılmalı, örnekler verilmeli, güncel olaylar ve çevre ile bağlantı kurulmalıdır.
Belirtilen ilkelerin uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Ölçme ve değerlendirme
 Muhsin Demir; Öğrencilere performans ve proje ödevleri verildi. Yaptıkları ödevle ilgili sorular soruldu ve buna göre değerlendirmesi yapıldı. Sınıf içi performans notu verirken ise öğrencinin derse katılımı, okul içindeki davranışları, ödevlerini zamanında yapması gibi kriterlere dikkat edildi. Her iki dönemde de yazılılar klasik açık uçlu sorulardan yapıldı. Öğrencinin başarısını arttırmak amacıyla çalışma kağıtları verildi.

10- Öğrenci velileri ile ilişkiler
1. Dönemde olduğu gibi 2 dönemde de veli toplantıları yapıldı. Gelmeyen öğrencilerin velileri tek tek aranarak öğrencilerin akademik başarısı, devamsızlık durumu ve okul içi davranışları hakkında bilgi verildi.

11- Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri
Öznur Altındal; Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına çerçevesinde hazırlanan okul içi etkinliklerine zümre olarak aktif bir şekilde katılım sağlandığını söyledi. Öğrencilerin de bu sürece dahil edildiğini belirtti.

12- Dilek ve temenniler. Kapanış
  Tarih Zümre Başkanı Muhsin Demir önümüzdeki eğitim öğretim yılının daha başarılı geçmesi dileğiyle görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıyı sonlandırdı. 
Muhsin DEMİR         Öznur ALTINDAL         Necati DAĞ               
Tarih Öğretmeni   Tarih öğretmeni              Tarih öğretmeni                 
Zümre Başkanı                                                                                                                                              


UYGUNDUR

25.06.2024
Yasin SAVAŞ
OKUL MÜDÜRÜ

Değişen ders kitaplarına göre tarih dersi slaytlarımız güncellenecektir.
2024-2025 Güncel tarih dersi slaytlarına ulaşmak için tıkla:

https://www.tarihkursu.com/2021/02/guncel-tarih-dersi-slaytlari.html#google_vignette
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ