Cuma

ANADOLU’DA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLANIYOR ( TARİH 10 2. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4. KONU)

Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

ANADOLU’DA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLANIYOR

Karesioğulları Beyliği’nin Alınması (1345):

ANADOLU’DA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLANIYOR

Osman Bey Dönemi’nde Bizans eksenli fetih politikası izleyen Osmanlı Beyliği diğer Müslüman beyliklere karşı askerî faaliyetlerde bulunmadı.
Anadolu’daki Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları ilk kez Orhan Bey Dönemi’nde başladı.
Bu dönemde Balıkesir ve Çanakkale civarında kurulmuş olan Karesioğulları Beyliği iç mücadelelerle uğraşıyordu. Orhan Bey, Karesioğulları topraklarını savaşmadan ele geçirdi (1345). 
Osmanlı egemenliğine giren ilk Anadolu Beyliği olan Karesioğullarının donanması da Osmanlı hizmetine girdi. Böylece Osmanlı Devleti’nde denizciliğin temeli atılmış oldu.

Ayrıca Karesioğullarının önemli akıncı beylerinden Hacı İlbey, Ece Halil ve Evrenos Bey Osmanlı hizmetine girerek Rumeli’nin fethinde görev aldılar.

Orhan Bey, Eretna Beyliği’nin iç karışıklıklarından yararlanmak istedi. Ankara’daki Ahilerin de desteği ile Ankara ve Sivrihisar’ı savaşmadan aldı. 
I. Murad, Anadolu Türk siyasi birliğini kurma yolunda barış yolunu seçti. 
Karamanoğullarına karşı güç kazanmak isteyen Germiyanoğlu Süleyman Şah, kızını I. Murad’ın oğlu Yıldırım Bayezid ile evlendirdi. Bu evlilikle Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı çeyiz olarak Osmanlılara geçti. 
I. Murad, Hamitoğullarından para karşılığı Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı aldı.

Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki en güçlü rakibi Karamanoğulları, her fırsatta Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanıyor, Osmanlı aleyhine Bizans ile ittifak kuruyordu.

Yıldırım Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için harekete geçti. 
Yapılan savaşlar sonucu Karamanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları (Kastamonu kolu) ve Eretna beylikleri toprakları Osmanlı Devleti’ne katıldı. 
Yıldırım, ele geçirilen bu bölgelerin idaresini kolaylaştırmak amacıyla Kütahya merkez olmak üzere “Anadolu Beylerbeyliğini kurdu. 
Böylece Anadolu’da Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlandı.
 Yine Memlûklulara bağlı olan Dulkadiroğullarına ait Malatya, Besni, Elbistan ve Darende alındı.

 Tüm bu gelişmeler Osmanlı Devleti ile Memlûkluların arasının bozulmasına neden oldu.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

OSMANLI'YI KAHVEHANELER Mİ BİTİRDİ?