Yayınlar

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

ASYA VE AFRİKA’DAKİ SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELELERİ ÇERÇEVESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

Resim
Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ


ASYA VE AFRİKA’DAKİ SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELELERİ ÇERÇEVESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR


Hindistan ve Pakistan’ın Bağımsızlığı
-18. yüzyılın ortalarından itibaren İngiliz sömürgesi olan Hindistan’da yerli halk İngiliz yönetimine karşı çetin mücadeleler verdi.
-II. Dünya Savaşı başlayınca İngilizler, Hindistan’ın Müttefikler yanında savaşa girdiğini ilan etti.
-İngiltere, 3 Haziran 1947’de İngiliz-Hint İmparatorluğu’nun Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı ülkeye bölünmesinin planlandığını duyurdu.
-15 Haziran 1947’de gece yarısı Pakistan ve Hindistan bağımsızlıklarını resmen…

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI OLUŞAN YENİ GÜÇ DENGELERİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER

Resim
Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI OLUŞAN YENİ GÜÇ DENGELERİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER

II. Dünya Savaşı Sonrası Küresel Güçler
-Almanya’ya karşı savaşta başarılı olan SSCB birçok Avrupa ülkesini işgal etti ya da kontrol edecek hale geldi.
-Doğu Avrupa’da SSCB ve uydularında komünist yönetimler oluştu.
-Batı Avrupa, savaş sonrasında oluşan bu durumu en önemli tehdit olarak gördü. Bu tehdit karşısında ABD kendini hem Avrupa’yı hem de dünyayı yeni felaketlerden kurtaracak tek güç olarak gördü.
-ABD öncülüğünde Batı Bloku, SSCB öncülüğünde Doğu Bloku oluştu.
- Devletler iki taraf…

II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL GELİŞMELER

Resim
Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

2. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI

II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ, EKONOMİK
VE SOSYOKÜLTÜREL GELİŞMELER


II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye İç Siyaseti
İsmet İnönü döneminin büyük bir kısmı II. Dünya Savaşı içinde geçti.
-Türkiye savaşa katılmadı fakat savaşın yükünü önemli ölçüde üstlendi.
- En verimli dönemlerinde olan genç kuşaklarını yıllarca silah altında tuttu.
-II. Dünya Savaşı, dönemin bütün politikalarını etkiledi.
-İnönü döneminin en önemli siyasal girişimlerinden biri de 17 Nisan 1940’ta öğretmen yetiştirmek ve kırsal kesimde ilköğretime dair öğretmen sorununu çözmek için oluşturulan Köy Enstit…

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’NİN İZLEDİĞİ DIŞ POLİTİKA

Resim
Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

2. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI
II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’NİN İZLEDİĞİ DIŞ POLİTİKA

-I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı tecrübeleri dış politika ile ilgili verecekleri kararlar üzerinde etkili olmuştur.
-İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı olduğu II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye stratejik öneminden dolayı Müttefik ve Mihver bloklarının baskısına uğradı.
-Ankara, bu baskılara karşı savaşın son anlarına kadar ne pahasına olursa olsun bu savaşın dışında kalma, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruma politikasını uyguladı.
-Mihver ve Müttefik bloklar, Türkiye’nin kendi yanlarında savaşa
katılmasını istiyorlardı.
-İsmet İnönü (1…

II. DÜNYA SAVAŞI’NIN KÜLTÜREL, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ETKİSİ

Resim
Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf


2. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI

II. DÜNYA SAVAŞI’NIN KÜLTÜREL, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ETKİSİ


II. Dünya Savaşı’nda Geliştirilen Askerî Teknolojiler
-II. Dünya Savaşı;
stratejik bombalama teknolojisinde gelişmelerin olduğu,
nükleer silahların icat edildiği,
bilgisayarların kullanılmaya başlandığı dönem oldu.
-Balistik ve lojistikteki değişim; komuta, kontrol, iletişim ve istihbarat alanlarında gelişmeler yaşanmasını sağladı.
- Atom bombasının icadı, savaşta ölen insan sayısının artmasına yol açtı.
-II. Dünya Savaşı’nda hesap uzmanlarına yardım etmek üzere mekanik bilgisayarlar geliştirildi.
-II. Dünya Savaşı’nın gerçek a…

II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

Resim
Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf2. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI

II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI


İki Kutuplu Dünya Düzeninin Ortaya Çıkması
- Müttefikler tarafından II. Dünya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Nazizm ve faşizm gibi akımlar tasfiye edildi.
- 1946’da Paris’te düzenlenen Barış Konferansı’nda İtalya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya’nın durumları belirlendi.
-Bu devletler toprak kayıplarını kabul ettiler.
-Potsdam’da kararlaştırılan nüfus değişimi 1945 sonbaharında uygulanmaya başlandı.
-İtalya, Afrika’daki bütün topraklarını kaybetti.
-Ayrıca 1947 Paris Antlaşması ile Oniki Ada’yı Yunanistan’a bıraktı.
- Almanya silahtan…

II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Resim
Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

2. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI
II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Asya ve Avrupa’da Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri
- Nazi Almanyası kendi ülkesinde ve işgal ettiği bölgelerde insan haklarını ihlal etmekten geri kalmamıştır.
-Nazilerin Yahudilere karşı yaptığı hak ihlalleri 1933’te başlamıştır.
-1935’te çıkarılan Nürnberg (Nünberg) Kanunları ile Yahudi ve Romanlara karşı ağır vergilendirme, müsadere, toplumdan dışlama gibi uygulamalar başlatılmıştır.
-10- 13 Kasım 1938’deki Kristal Gece eylemleri ile Yahudi karşıtlığı farklı bir boyut kazanmıştır. 1939’dan itibaren Polonya’nın Yahudi nüfusu tecrit ediler…