Kayıtlar

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI (23 Nisan 1920), 2. ÜNİTE MİLLÎ MÜCADELE 2. KONU

Resim
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf
İÇİNDEKİLER
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar
BMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler 


Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920)


- Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin basılarak dağıtılmasının ardından Türk milleti adına karar verecek bir meclisin
açılması zaruri hâle gelmişti. - Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920'de vali ve kolordu komutanlarına bir genelge göndererek seçimlerin yeniden yapılmasını istedi. - Yapılan seçimler sonunda, yeni seçilen ve İstanbul'dan gelebilen mebusların katılımı…

İŞGALLERİN BAŞLAMASI VE MİLLÎ MÜCADELEYE HAZIRLIK, 2. ÜNİTE MİLLÎ MÜCADELE 1. KONU

Resim
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf
İÇİNDEKİLER

İŞGALLERİN BAŞLAMASI VE MİLLÎ MÜCADELEYE HAZIRLIK
Ateşkes Dönemi İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı  Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Millî Varlığa Düşman Cemiyetler Millî Cemiyetler
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)  Son Os…

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI (30 EKİM 1918), 1. ÜNİTE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 4. KONU

Resim
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf
İÇİNDEKİLER MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI (30 EKİM 1918)
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Maddeleri ve Uygulanması
Mondros Ateşkes Anlaşması’na Yönelik Tepkiler  Yeni Bir Dünya Hayali  Barışa Son Veren Barış 
MONDROS MÜTAREKESİ (30 EKİM 1918)
Mondros Mütarekesi’nin Maddeleri ve Uygulanması Savaşın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nde V. Mehmet Reşad’ın vefat etmesiyle VI. Mehmet Vahdettin tahta çıktı. Sadrazam Talat Paşa istifa etti. Osmanlı Devleti’ni savaşa sokan İttihat ve Terakki yönetimden çekildi. Ahmet İzzet Paşa başkanlığında yeni hükûmet kuruldu ve bu hükûmet Wilson…