Kayıtlar

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

1990 SONRASI DÜNYADAKİKİ GELİŞMELER, 8.ÜNİTE XXI. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2. KONU

Resim
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

İÇİNDEKİLER
1990 SONRASI DÜNYADAKİ GELİŞMELER 
SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması 
SSCB’nin Dağılması 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Yunus Emre Enstitüsü 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye
Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler

Orta Doğu’da Meydana Gelen Başlıca Gelişmeler 
Siyonizm Sorunu ve Filistin 
Körfez Savaşları 

Arap Baharı 
11 Eyl…

1990 SONRASI TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER, 8.ÜNİTE XXI. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1. KONU

Resim
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

İÇİNDEKİLER
1990 SONRASI TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER 
Ekonomik Krizler
Millî İradeye Darbeler
28 Şubat Darbesi 
27 Nisan E-Muhtırası 
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi 
Terörle Mücadele
Bilim, Sanat ve Spordaki Gelişmeler 

1990 SONRASI TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

 Ekonomik Krizler
- Türkiye,1990 sonrası birçok ekonomik kriz yaşamıştır.
- Ülke sık sık değişen koalisyon hükûmetleri tarafından yönetilmiştir.
- Siyasi iktidarların hedefi, ekonominin büyük sorunlarını çözmekten ziyade, görev yaptıkları kısa vadede bütçe

dengesizliklerini gidermek olmuştur.

5 Nisan Karar…