Ana içeriğe atla

ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ ( TARİH 10 1. ÜNİTE YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2. BÖLÜM)

Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih 

ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ

XI. YÜZYILDA ANADOLU’YA YÖNELİK OĞUZ GÖÇLERİ

TÜRKLERİN ANADOLU’YA YERLEŞMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN ETMENLER

ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ VE İSLAMLAŞMASI

YÜZYILDA ANADOLU’YA YÖNELİK TÜRK GÖÇLERİ

XI.yüzyılın başlarında Oğuz Yabgu Devleti’nin yıkılmasından sonra, daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Oğuz Türklerinin büyük bir kısmı,  kuraklık, salgın gibi tabii olaylar ve Kıpçakların baskıları, Moğol asıllı Karahitayların saldırıları yüzünden Horasan’a göç etmek zorunda kalmışlardı.
Horasan’a gelen Oğuz Türkleri, bölgenin iki büyük siyasi gücü olan Karahanlılar ve Gazneliler arasında sıkışıp kaldılar. Selçuk Bey’in torunları Tuğrul ve Çağrı kardeşler, Oğuz Türklerine daha elverişli yerler bulabilmek için Anadolu’ya keşif seferleri düzenlemeye karar verdiler.

XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınları yerleşmeden ziyade daha çok keşif ve ganimet elde etme amacı taşıyordu.

OĞUZLAR NEDEN ANADOLU’YA AKINLAR DÜZENLEDİ?

Anadolu’nun İpek Yolu üzerinde yer alması, 
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumda olması, 
Üç tarafının denizlerle çevrili olması, 
Verimli topraklara sahip olması,
İklim ve bitki örtüsünün Türklerin yaşamasına uygun olması,
İslamiyet’in etkisiyle cihat ve gaza geleneğinin benimsenmesi

Bizans İmparatorluğu’nu siyasi yönden zayıf durumda olması Oğuzların  Anadolu’ya akınlar yapılmasında etkili olmuştur.

ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ

Büyük Selçuklu Devleti’nin resmen kurulmasıyla, Anadolu’ya yönelik Türk akınları belirli bir sistem hâlinde yapılmaya başlandı.
Bu akınların amacı, Bizans’ın direncini kırma, fetih ve yerleşme hareketlerine yönelikti.
Türklerle Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Pasinler Savaşı’nın kazanılması ile Oğuz Türkleri, Bizans sınırına yığılmış, önemli kale ve üsleri ele geçirmişlerdi. 
1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra kısa bir süre içerisinde Anadolu’nun büyük bir kısmı Türklerin eline geçti.
Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan ilk Türk beylikleri ve Türkiye Selçukluları ile Anadolu’da Türk hâkimiyeti kalıcı hâle geldi.

Oğuz Türklerinin önce Horasan’a daha sonra da Anadolu’ya yapmış oldukları ilk göç dalgasının sebep ve sonuçları göz önüne alındığında, Türklerin ilkel göçebe bir anlayışla sahip olmadıkları, aksine, kendine has yüksek bir kültür ve medeniyete sahip oldukları görülür. 

TÜRKLERİN ANADOLU’YU YURT EDİNMELERİNİ KOLAYLAŞTIRAN ETMENLER

Bizans İmparatorluğumda sık sık taht kavgaları yaşanıyordu.
Ermeni ve Gürcülerle sık sık yaşanan siyasi sorunlar Bizans İmparatorluğunu yıpratmıştı.
Bizans-Sasani savaşları yüzünden Anadolu tahribata uğramış, halkın can ve mal güvenliği kalmamıştı.
Ticaret yolları güvenliğini kaybetmiş, tarımsal üretim iyice azalmıştı.
Anadolu’da yaşayan Ermeniler, Süryaniler ve Rumlar ise Bizans’ın ağır vergilerinden ve baskılarından bunalmışlardı.

Anadolu’da tam bir otorite boşluğu vardı. 


Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI

ÖRNEK SLAYTLARIMIZ SAYFANIN ALTINDADIR % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN MUTLAKA İNCELEYİN  TOPLAM: 39 SLAYT + 39 PDF DOSYASI SADECE 100 TL NASIL SATIN ALABİLİRİM? TOPLAM: (6 DERS ) 39 SLAYT + 39 PDF DOSYASI = SADECE 100 TL Aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 1. ÜNİTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 9 6. ÜNİTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 2. ÜNİTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 5. ÜNİYEYİ İNCELEK İÇİN TIKLA  TARİH 11 3. ÜNİTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLA  TARİH 11 6. ÜNİTEYİ İNCELEM İÇİN TIKLA T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. ÜNİTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLA T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 5. ÜNİTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLA ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1. ÜNİTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLA TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1. ÜNİTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLA

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.Y erleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi sunu su hazırlanırken yeni ders kitabından yararlanılmıştır.  Bu   tarih sunuları   öğrenci

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ