Pazar

OSMANLI MİLLET SİSTEMİ, TARİH 10 7. ÜNİTE KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1. KONU

Tarih ders notları, yks tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

İÇİNDEKİLER

OSMANLI MİLLET SİSTEMİ
OSMANLI TOPLUM YAPISI

OSMANLI MİLLET SİSTEMİ

OSMANLI TOPLUM YAPISI

Osmanlı toplumu töre ve İslam hukukuna göre düzenlenmişti. 
Osmanlı toplumu farklı din, dil ve ırktan insan topluluklarından oluşuyordu. 
Ancak devlet içinde herkes eşit statüde yer alıyordu. 
Osmanlı toplumu genel olarak yönetenler (askerî) ve yönetilenler (reaya) olarak iki gruptan meydana geliyordu. 
Yönetilenler grubu Müslim ve gayrimüslim şeklindeydi. 
Osmanlı toplum yapısında sınıf ayrımı kesinlikle söz konusu değildi. 
Devlete hizmet karşılığı Müslüman reayadan askerî sınıfa geçmek mümkündü.

OSMANLI MİLLET SİSTEMİ

Osmanlılar toplum kesimlerini ırk esasına göre 
değil din esasına göre teşkilatlandırdı. 
Osmanlı Devleti, millet sistemi ile sınırları içerisinde yaşayan milletlere karşı inanç ve ibadet özgürlüğü tanımıştır.
Müslüman cemaatini meydana getiren topluluklar Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlardı. 
Bunlardan sonra en kalabalık topluluğu Ortodoks cemaati oluşturuyordu. 
Ortodoks cemaatler; Rumlar, Eflâk-Boğdanlılar, Karadağlılar, Sırplar ve Bulgarlar idi. 
Osmanlı toplumunda Ermeni, Musevi (Yahudi), Süryani, Nasturi ve Kildani cemaatleri de vardı. Bu insanlar kendi ibadet yerlerini açma ve inançlarını yaşamada özgürdürler. 

Osmanlı Devleti, gayrimüslimlere büyük bir tolerans uyguladı.
Nitekim Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde Rum patriğini, Hristiyan cemaatinin lideri olarak tanıdı ve ona geniş yetkiler verdi. 
Fatih, Rum cemaatine tanıdığı hak ve yetkileri Ermeni ve Yahudilere de tanıdı.
Fatih, Ermenilerin hem yönetim işlerini hem de dinî işlerini kolaylaştıracak örgütlenmeleri için İstanbul’da Gregoryan Ermeni Patrikhanesini kurdu (1461). 
II. Bayezid Dönemi’nde İspanya’daki baskı ve katliamdan kurtarılan Yahudiler, Osmanlı Devleti’ne getirilerek Selânik ve İstanbul’a yerleştirildi (1492).
Not: Ünitenin devamına www.tarihkursu.com /ders notları bölümünden ulaşabilirsiniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

EN SON PAYLAŞILAN YAYIN

OSMANLI'YI KAHVEHANELER Mİ BİTİRDİ?