Ana içeriğe atla

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR, 3. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 5. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

İÇİNDEKİLER
Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
Harf İnkılabı 
Tarih Alanındaki Çalışmalar 
Dil Alanındaki Çalışmalar 
Üniversite Reformu 
Güzel Sanatlar ve Spor 

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
- Ülkede eğitim ve Kültür alanında çağdaşlaşmak amacı ile önemli çalışmalar yapıldı.
- Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922'de yeni dönemin eğitim anlayışını belirtmiştir.
- Devleti yaşatacak, millî varlığının bilincinde olan çağdaş bir toplum da hedeflenmiştir.
- Hedeflerin gerçekleşmesi de sağlıklı eğitim anlayışına ve sağlam bir eğitim sistemi kurmaya bağlanmıştır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)
- Halifeliğin kaldırılması ile ülkedeki her çeşit eğitim ve öğretim kurumlarının denetimi devlet eline geçti ve tek elde
toplandı.
- Eğitim öğretimde dağınıklık ve çok başlılık ortadan kaldırıldı.
- Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün okulların programlarının ve eğitim sisteminin düzenlenmesi Millî Eğitim
Bakanlığına bırakıldı.
- Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim sisteminde laik, millî, akla dayalı, bilimsel ve çağın sosyal ihtiyaçlarına göre
düzenleme yapabilme imkânı getirdi.
- Azınlık okullarının denetimi sağlandı.
- Medreseler kapatıldı. (11 Mart 1924)
- Tevhid-i Tedrisat kanunu ile tüm okullar bir çatı altında toplandı.
- Bu uygulama sonunda medreselerde ikiliğin oluşmaması ve laikliğe geçişin hızlandırılması amaçlandı.
- Din öğretimini devlet kendi üstüne aldı.
- Demokratik ve laik bir anlayış geliştirmeye çalışıldı.
- Bugünkü eğitim sisteminin temeli atıldı.
- Laikleşen eğitimin millî olma niteliği de sağlamlaştırıldı.

Harf İnkılabı (1 Kasım 1928)
- Türkler tarih içinde Uygur, Göktürk, Arap ve Latin alfabeleri kullanmışlardır.
- Yeni Türk alfabesi Latin alfabesi esas alınarak hazırlandı.
- Alfabe değişikliği eğitim ve kültür alanında kalkınma için önemli bir adımdır.
- 1 Kasım 1928'de yeni harflerin kullanılması bir kanunla resmî hâle geldi.
- 3 Kasım 1928'de yürürlüğe giren kanunla bütün resmî yazışmaların yeni Türk harfleri ile yapılması yasal zorunluluk
oldu.
- Yeni harflerin resmen kabulü ile ülkede okuma yazma seferberliği başlatıldı.
- 11 Ekim 1928'de Millet Mekteplerinin açılması kararlaştırıldı.
Gazi Mustafa Kemal, halkçılık ilkesi doğrultusunda kurulan ve kendisine başöğretmenliği teklif edilen Millet Mektepleri'nin başöğretmenliğini kabul etti.

Tarih Alanındaki Çalışmalar
- Tarih bir milletin kimliğidir.
- Milletin bireylerini ortak bir bilinçle birbirine bağlama işlevi görür.
- Atatürk, ortak bir payda oluşturacak millî kimlik inşası için Millî Mücadele sonrasında Türk tarihi çalışmalarına bizzat öncülük etmiştir.
- Atatürk'e göre, millî kültürün temelleri esas olarak millî tarihte aranmalıdır.
- Yeni Türk tarih görüşüne “Türk Tarih Tezi” denmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih görüşü olan Türk Tarih Tezi, hanedan eksenli tarih yerine millet eksenli tarih yazımını
esas almıştır.
- Türk Tarih Heyeti “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı bilimsel eseri meydana getirmiştir.
- Ardından 15 Nisan 1931'de Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kurulmuştur.
- Atatürk'ün katılımıyla 2 Temmuz 1932'de I. Türk Tarih Kongresi toplandı.
- 9 Ocak 1936'da Ankara'da Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi kuruldu.
- Tarih Alanındaki Çalışmalar milliyetçilik ilkesi doğrultusunda atılan bir adım olmuştur.

Dil Alanındaki Çalışmalar
- Dil, millî kültürü kuşaktan kuşağa aktaran en güçlü araçtır.
- Milleti oluşturan etkenlerin en başında gelir.
- Türk dili, tarihî akış içerisinde Arapça ve Farsçadan aldığı kelime ve tamlamalarla özünden uzaklaşmıştı.
- 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri arasında, Atatürk'ün de katılımıyla I. Türk Dili Kurultayı toplandı.
- 12 Ekim 1932'de Türk Dili Tektik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kuruldu.
- Kurumun kuruluş hedefi: Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmaktı.
- Türk Dili Tektik Cemiyeti'nin 1936'da ortaya koyduğu “Güneş Dil Teorisi” de bu doğrultuda oluşturulan somut bir
örnektir.
- Türk dilini zenginleştirmek, canlı tutmak ve yabancı kelimelerden kurtarmak için yapılan çalışmalar ve açılan
kurumların faaliyetleri Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi gereğidir.

Üniversite Reformu
- Darülfünûn, Cumhuriyet öncesinde Batılı ölçütlerde kurulmuş yükseköğretim kurumlarından biriydi.
- Darülfünûn, üç kez kapatılmış ancak 1900 yılından itibaren sürekli eğitime geçmişti.
- Yeni Türkiye Cumhuriyeti 1931 yılında Darülfünûn'da yeni bir düzenleme yapılmasına karar verdi.
- Düzenlemenin nasıl yapılacağı konusunda yabancı bir uzmandan yararlanılması uygun görüldü.
- 16 Ocak 1932'de Cenevre Üniversitesinden Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Albert Malche (Albert Malke) incelemelerde
bulundu ve hazırladığı raporu Millî Eğitim Bakanlığına sundu.
- 31 Mayıs 1932'de çıkan kanunla Darülfünûn kapandı.
- 31 Temmuz 1933 „te İstanbul Üniversitesi kuruldu.
- 1925'te Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
- 1936'da Dil ve Tarih, Coğrafya Mektebi açıldı.

Güzel Sanatlar ve Spor
- Türk inkılabının toplum hayatına getirdiği en büyük dönüşümlerden birisi de güzel sanatlar alanında olmuştur.
- Atatürk, sanat alanındaki gelişmelere öncülük ederek çağdaş uygulamaların hızlı bir biçimde gelişmesini sağlamıştır.
- 1926'da açılan Gazi Eğitim Enstitüsünde resim bölümü açılmıştır.
- 1928'de Osmanlı döneminden kalan Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülerek çağdaş
bir nitelik kazandırılmıştır.
- 1937'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır.
- Müzik alanında klasik Türk müziği yanında halk müziği araştırmaları ve çok sesli Batı müziği çalışmalarına yer
verilmiştir.
- 1924'te Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) kurulmuştur.
- 1932'de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası kurulmuş, 1934'te Millî Musiki Akademisi, 1936'da Ankara
Konservatuvarı açılmıştır.
- Darülbedayi, 1934'te çağın gereklerine göre İstanbul Şehir Tiyatrosuna dönüştürülmüştür.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ