Ana içeriğe atla

EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER, 3. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 7. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

İÇİNDEKİLER

EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER
İzmir İktisat Kongresi 
Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler
Tarım Alanındaki Gelişmeler 
Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler 
Sağlık Alanındaki Gelişmeler 

EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

İzmir İktisat Kongresi 
- I. Dünya Savaşı ve ardından Millî Mücadele, Türk milletinin ekonomik kaynaklarını tüketmişti.
- Türk milletinin askerî ve siyasi alanda kazandığı büyük başarılar sonucu kurulan yeni Türkiye‟nin, ekonomik bir savaş da vermesi gerekiyordu.
- 17 Şubat 1923‟te yeni Türk Devleti‟nin ekonomi politikasını belirlemek ve ülkeyi kalkındırmak için İzmir İktisat Kongresi toplandı.
- Lozan Antlaşması öncesinde İzmir'de 1135 kişinin katıldığı bir iktisat kongresi yapıldı.
- Misak-ı Ekonomi (Milli Ekonomi Andı) kabul edildi.
Kongre Kararları
- Hammaddesi yurt içinde olan sanayi dalları ve işletmeler kurulmalı,
- Küçük işletmelerden büyük işletmelere geçilmeli,
- Devlet bankası kurulup, özel teşebbüs desteklenmeli,
- Tekelleşmenin önüne geçilmeli,
- Teşvik kredisi verilmeli,
- Dış rekabet gücü olanlar desteklenmeli,
- Devlet ekonomik görevler almalı, özel teşebbüsün yapamadığı işleri devlet üslenmeli.
Bu uygulama "devletçilik" ilkesi olarak Atatürk ilkelerinde yer almıştır.
Kongrenin Önemi
- Siyasal bağımsızlık yanında ekonomik bağımsızlıkta hedeflenmiştir.
- Ekonomide "devletçilik" ilkesi ortaya çıkmıştır.
- 1934‟te yürürlüğe konulan “Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı” ile kalkınma hamlesi devlet gözetiminde ve müdahalesiyle gerçekleştirilmeye başlandı.
- Atatürk döneminde Misak-ı İktisadi programı çerçevesinde alınan ekonomik tedbirler sonucu kişi başına düşen millî gelir yükseldi.
- Altın birikimi arttı.
- Sanayi, tarım, bayındırlık ve ulaştırma faaliyetlerinde geçmiş yıllara göre mesafe kaydedildi.
- Türk ekonomisi kendine yetecek hâle geldi.

Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler
- Cumhuriyet döneminde kalkınmanın temeli sanayiye dayanıyordu.
- 26 Ağustos 1924‟te Türkiye İş Bankası kuruldu.
- 19 Nisan 1925‟te Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu.
- Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. (28 Mayıs 1927)
- 1929 Ekonomik bunalımı ile yerli malı ve üretim kullanımı teşvik edildi.
- 1933'te ilk planlı ekonomi uygulaması olan 1. Beş yıllık kalkınma planı yürürlüğe girdi.
- Karabük'te Demir Çelik Fabrikası açıldı. (1939)
- Uşak'ta şeker fabrikası açıldı.
- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruldu. (1935)
- Etibank kuruldu. (1935)

Tarım Alanındaki Gelişmeler
- Cumhuriyet döneminde ülkemizin ekonomisi tarıma dayalı olduğu için bu alanda da iyileştirme çalışmaları yapıldı.
Bu amaçla;
- Aşar vergisi kaldırıldı. (17 Şubat 1925)
- Halkçılık anlayışı doğrultusunda yapılan bu hamle ile devlet, en büyük vergi kaynağından vazgeçti.
- Ziraat Bankasından çiftçiye kredi sağlandı.
- 1929‟da Zirai Kredi Kooperatifleri kanunu çıkarıldı.
- Ziraat Yüksek Enstitüsü kuruldu.
- Bilinçli ziraat teşvik edildi.
- Halkçılık anlayışı doğrultusunda yapılan bu hamle ile devlet, en büyük vergi kaynağından vazgeçti.
- Ankara‟da, Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu, sonra Ziraat Fakültesi oldu.
- Tohum ıslahları yapıldı.
- Yeni ürün yetiştirilmesi teşvik edildi. (çay, şekerpancarı gibi)
- 1926 toprak reformu ile topraksız köylüye toprak verildi.

Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
- Ulaşım meselesi millî birliğin sağlanması ve ekonomik kalkınma için en başta gelen konulardandı.
- Osmanlı Dönemi‟nde Anadolu ve Trakya‟da toplam 3350 km demir yolu vardı.
- Cumhuriyet Dönemi‟nde Türkiye, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak 1925-1933 yılları arasında 2048 km demir
yolu yaptı.
- 1 Temmuz 1926‟da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk kara sularında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
gemi işletme hakkı verildi.
- Bu kanun, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda atılan bir adımdı.

Sağlık Alanındaki Gelişmeler
- Cumhuriyet Dönemi‟nin millî sağlık politikası; vatandaşların sağlığını korumak, ölüm oranını azaltmak, nüfusu
artırmak, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve bu yolla bireylerin sağlıklı yetişmesini sağlamayı hedef aldı.
- Numune hastaneleri, sağlık ocakları, doğumevleri açıldı.
- 1930‟da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarıldı.
- Hıfzıssıhha Kanunu ile kolera, veba, tifo, tifüs, zehirlenme, çiçek, difteri, kızıl gibi hastalıkların ilgili birimlere
bildirilme mecburiyeti getirildi.
- Bu tür salgın hastalıklar parasız tedavi edilmeye başlandı.
- 1923‟te ise “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”‟nin adı değiştirilip Kızılay adı verildi.
- Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefine uygun olarak 1924‟te Ebe Okulu, 1925‟te ise Kızılay Hemşire
Okulu açıldı. 1924‟te İstanbul ve Sivas‟ta sağlık memurları yetiştiren okullar açıldı.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ