Ana içeriğe atla

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR, 3. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 3. KONU

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders notları, Tarih ders notları, tarih ders notları, ayt tarih ders notları, tyt tarih ders notları, tarih özet, tarih 9 ders notları, tarih 10 ders notları, tarih 11 ders notları, inkılap tarihi ders notları, çağdaş Türk ve dünya tarihi ders notları, güncel tarih ders notları, özet konu anlatım, kısa tarih, yeni kitaba göre hazırlanmış ders notları, yeni müfredat tarih , tarih pdf

İÇİNDEKİLER

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR 
Saltanatın Kaldırılması 
Ankara’nın Başkent Oluşu 
Cumhuriyetin İlanı 
Halifeliğin Kaldırılması 
Anayasa Hareketleri

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR
- 23 Nisan 1920 yılında kurulan Meclis kurucu meclisti.
- Savaş sonrasında meclisin yenilenmesi düşüncesi ağırlık kazandı.
- M. Kemal'e karşı saltanatın kaldırılması ile bir muhalefetin oluşması,
- I. TBMM'nin savaş sırasında yıpranması,
- Yeni Türk Devletini çağdaşlaştırma düşüncesi,
- 23 Nisan 1923'te yeni bir meclis oluşturmaya çalışıldı.
- M. Kemal daha önce oluşan Müdafaa-i Hukuk grubunu esas alarak 9 Ağustos 1923'te yeni Türkiye'nin ilk siyasi partisini kurdu.
- Halk Fırkası 11 Ağustos 1923'te yeni çalışmalara başladı.
- II. Meclis oluştu.
- İnkılapları gerçekleştiren meclis bu meclistir.

Saltanatın Kaldırılması
Neden:
- Lozan Konferansına TBMM yanında İstanbul hükümetinin de çağrılması (iki başlığı ortadan kaldırmak),
- TBMM açılışı ile saltanatın varlığının gereksizliği (Millet iradesinin gerçekleştirilmesi),
- Saltanatın varlığının millet iradesi ile uyuşmaması,
- Padişahın TBMM karşı tavrının devam etmesi,
- 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali ile Saltanatın işlerliğini kaybetmesi,
- Dini otorite ile siyasi otoritenin ayrılarak, Laikliğe geçişin hızlandırılmak istenmesi.
Sonuç:
- 1 Kasım 1922' de saltanat kaldırıldı.
- İngilizlerin padişahın Halifelik gücünü kullanarak etkili olması önlendi.
- Osmanlı Devleti son buldu.
- Halifelik makamına TBMM Abdülmecit Efendi atandı. (Böylece hem halk tepkisi önlendi hem halifelik makamı
korunarak, İngilizlerin bundan faydalanması önlendi)
- TBMM Hükûmeti, Türk Milleti'nin tek temsilcisi olduğunu dünyaya ilan etti.
- Egemenlik TBMM'nin, dolayısıyla millî iradenin eline geçti.
- Saltanatın kaldırılması millî egemenlik anlayışının kökleşmesini sağladı.
- Cumhuriyete giden yolu açıldı.
Not: Saltanatın kaldırılması, Atatürkçü düşüncenin cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda Millî Mücadele'yi yapan I. TBMM'nin yaptığı tek inkılap olmuştur.

Ankara’nın Başkent Oluşu
- Saltanatın kaldırılmasından sonra, yeni Türkiye'nin başkentinin neresi olacağı problemi çözüldü.
- Millî Mücadele yıllarında TBMM'nin Ankara'da olması,
- Burasının güvenli bir konumda olması,
- Millî Mücadele sonrası imparatorluktan millî bir devlet yapısına geçilmesi,
- Yeni bir dönemin başlamasının da bir sembol olması nedeniyle Ankara, TBMM'de 13 Ekim 1923'te “Türkiye
Devleti'nin Makarr-ı İdaresi Ankara Şehridir.” şeklinde çıkan kanunla resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.

Cumhuriyetin ilanı
Neden:
- 23 Nisan 1920'de oluşan Meclis'in millet egemenliğine dayanması,
- Kurtuluş savaşının kazanılması,
- Lozan Barış Antlaşması sonrası yeni Türkiye Devleti'nin uluslararası alanda resmen kabul edilmesi,
- Yeni bir meclisin oluşması,
- TBMM'de oluşan siyasi gruplar arasında çıkan fikir ayrılıklarının siyasi krize dönüşmesi,
- Saltanatın kaldırılmış olması,
- Devletin yönetim biçiminin belirgin olmaması,
- Devletin rejimi ve devlet başkanlığını belirlemesi zorunluluğu,
- Kamuoyunda cumhuriyet düşüncesi zemininin oluşması.
Sonuç:
- 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi.
- “Türkiye Devleti'nin şekli cumhuriyettir, Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur” şeklinde
kanunlaştı.
- Cumhuriyetin ilanından sonra seçimlere geçildi.
- Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı; İsmet Paşa da ilk Başbakanı olarak seçildi.
- Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Türk tarihinde yeni bir dönem açıldı.
- Millî egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu düşüncesi resmen gerçekleşti.
- Meclis hükûmeti sisteminden, kabine sistemine geçilerek hükûmet kurma bunalımı aşıldı.
- Yeni Türkiye devletinin yönetim sisteminin resmî olarak cumhuriyet olmasıyla rejimin adı belirlenmiş oldu.
- İleriki yıllarda yapılacak olan inkılaplara da elverişli bir zemin hazırladı.
- Cumhuriyetin ilanıyla, Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesi hayata geçirilmiş oldu.

Halifeliğin Kaldırılması
- Hazreti Muhammed'in vefatıyla İslâm devletlerinde devlet işlerinin yürütülmesi işini halifeler üstlendiler.
- Devlet başkanları halife ismi ile birlikte anıldı.
- Memluklerin ortadan kalkması ile Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı Devlet'ine geçen halifelik (1517),
Saltanatın kaldırılmasına kadar (1 Kasım 1922) saltanatla birlikte anılan bir siyasi güç oldu.
- Saltanatın kaldırılması ile halife, siyasi yetkilerinden ayrılıp dini yetkiler ile varlığını sürdürdü.
- Eski rejim yanlıları Cumhuriyet'e karşı muhalefetlerini ifade edebilmek için halife Abdülmecit etrafında etkili olmaya başladı.
- "TBMM halifelerin halifede TBMM'nindir” düşüncesi ile hareket ediyorlar ve yeni rejime karşı cesaretleniyorlardı.
-3 Mart 1924'te dönemin Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının verdiği kanun teklifi TBMM
tarafından kabul edildi ve böylece halifelik makamı kaldırıldı.
- Halifeliğin kaldırılması ile birlikte Halife Abdülmecid Efendi ve bütün Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarıldı.
- TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin kabulü ile Erkan-ı Harbiye Reisliği ile Şer'iye ve Evkaf Vekâletleri de kaldırıldı.
- Ordu ve din işleri siyasetten ayrıldı.

Anayasa Hareketleri
- Hukuk düzenleri iyi işleyen devletler sağlıklı ve uzun yaşarlar.
- Adalet bir devletin vatandaşlarının en önemli ihtiyacıdır.
- Adalet ise iyi işleyen hukuk kuralları ile sağlanır.
- Millî Mücadele Dönemi'nde TBMM açıldığında Osmanlı Kanun-ı Esasi2si yürürlükteydi.
- Millî egemenliğe dayalı meclisin ve hükûmetin işleyişini Kanun-ı Esasi'si ile sürdürmek sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktaydı.
- Teşkilat-ı Esasîye Kanunu bu sorunları ortadan kaldırmayı hedef aldı.
- 20 Ocak 19212de kabul edilen ilk anayasa 23 madde ve bir ek maddeden oluştu.
- Cumhuriyetin ilanı ile birlikte savaş döneminin olağanüstü şartlarında yapılan Teşkilat-ı Esasîye yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayamadı.
- 20 Nisan 1924'te yeni anayasa TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi.

1924 Anayasası ile birlikte;
- Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu kabul edilmiştir.
- Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin dininin İslam, başkentinin Ankara, resmî dilinin Türkçe olduğu kabul edilmiştir.
- Yasama TBMM'ye, yürütme Cumhurbaşkanı ve hükûmete, yargı ise bağımsız mahkemelere bırakılmıştır.
- Kamu özgürlükleri düzenlenmiştir.
- 1924 Anayasası, 27 Mayıs 1960 askerî darbesine kadar yürürlükte kalmıştır.
1924 Anayasasında zaman içerisinde şu değişiklikler yapılmıştır:
- 1928'de “Devletin dini İslam'dır.” ibaresi anayasadan çıkarılmıştır.
- Kadınlara 1930'da belediyede seçimlerinde, 1933'te muhtarlık seçimlerinde, 1934'te de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
- 1937'de Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2023- 2024 GÜNCEL TARİH DERSİ SLAYTLARI ve TYT KURS SLAYTLARI

SAYFANIN ALTINDAKİ ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN. BU SENE DEĞİŞEN 9, 10 VE ÖZELLİKLE 11. SINIF DERS KİTABINA GÖRE SLAYTLARIMIZI GÜNCELLEDİK % 100 YENİ DERS KİTAPLARI İLE UYUMLU YENİ MÜFREDATA UYGUN HARİTA+ GÖRSEL  + TEST + ÖZET AKILLI TAHTA İLE % 100 UYUMLU HER ÜNİTE SLAYTI 100 SAYFANIN ÜZERİNDE OKUL İÇİN DERS SLAYTLARI (39 SLAYT ve  PDF)   TYT KURS SLAYTLARI (23 SLAYT ve PDF ) NOT: TYT KURS SLAYTLARI 2 FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANDI.  1. DOSYA ESKİ MÜFREDETA GÖRE KRONOLOJİK OLARAK HAZIRLANDI.  2. DOSYA GÜNCEL MÜFREDATA UYGUN OLARAK HAZIRLANDI.   NASIL SATIN ALABİLİRİM? Tarih9, tarih10, tarih11, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi + TYT Kurs Slaytı SLAYT /PDF =  4 00 TL  WhatsApp / Telegram:  0505 659 58 85 ÖRNEK SLAYTLARIMIZI İNCELEMEDEN KARAR VERMEYİN TARİH 9 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TARİH 10 ÖRNEK SUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLA TYT KURS ÖRNEK SUNU İNCELEK İÇİN TIKLA TARİH 11 ÖR

11. SINIF TARİH 4. ÜNİTE | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | GÜNCEL TARİH DERSİ PDF İNDİR

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Bilgi Sarmal Tarih Zümresi olarak hazırladığımız ders notlarımızı sizlerle paylaşıyorum.  Tamamen mevcut müfredat kazanımlarına uygun, harita ve görsellerin bol kullanıldığı hem öğretmenin hem de öğrencinin işini kolaylaştırmayı amaçlayan bu notlar umarım amaca hizmet eder. Notların devamını sene içinde hazırladıkça paylaşmaya gayret edeceğiz. Aşağıdaki linkten Bilgi Sarmal Yayınları tarafından hazırlanan güncel 11. sınıf tarih dersi 4. Ünitesi olan DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ ünitesinin pdf ders notunu indirebilirsiniz.  Not: Bu pdf ders notları yayınevinin izni ile paylaşılmıştır. Ticari amaçla kullanmak ve içerikte değişiklik yaparak başka projelerde kullanmak yasaktır. İyi çalışmalar. DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ pdf indirmek için tıkla

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) SLAYT

Bu sayfada sizler için hazırladığımız  tarih konu anlatım slaytlarına  yer verdik.Slaytlar yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.    DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ